Da markedsstyringen kollapset

Bildetekst Bildetekst

Bildetekst Bildetekst

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

I mai og juni har vi sett noe nytt i offentlig sektor. Offentlig tjenesteyting innen tre ulike sektorer går i oppløsning samtidig: Luftambulansetjenesten i Nord-Norge, politiets bekjempelse av gjengkriminaliteten i Oslo og helsesektorens utflagging av it-tjenester. Dette er tre konkrete eksempler som viser at velferden raseres. Velferds-Norge rammes fordi helsevesenet og politiet styres på samme måte som privateide bedrifter.

Felles for de tre sektorene er at de er under offentlig styring. De er også preget av omfattende interne dokumentasjonskrav. Og felles for disse tre eksemplene er et grenseløst vern om New public management (NPM) som norske regjeringene innførte på midten av 1980-tallet. De innførte målstyring knyttet til liberalistisk markedstenkning der ikke minst Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch tok i bruk Margaret Thatchers ideer.

Med NPM menes at markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et mer kostnadseffektivt tilbud av offentlige goder. Blant virkemidlene som har blitt benyttet for å sikre større samsvar mellom behov og ressursbruk i offentlig sektor er konkurranseutsetting, privatisering, stykkprisfinansiering og internprising.

På sentralt hold er den markedsliberale markedstenkningen i offentlig sektor og sammenbruddet i de tre ulike sektorene, ikke på noe tidspunkt koplet sammen. Ei heller forstått som utslag av New public management.

For i Helse Nord, som eier Luftambulansetjenesten, viser både styreleder Marianne Telle og kommunikasjonssjef Anne May Knudsen til Luftambulansetjenesten og har ingen kommentar til situasjonen, ifølge nrk.no 4. mai i år. Helseministeren reiser selv til Nord-Norge for å få ambulanseflytjenesten i normal drift. Dette utløser ikke noen kritikk og endringen av de rigide kravene om budsjettstyring og anbudskonkurranse. Og Oslopolitiets forsøk på å få kontroll over det harde gjengmiljøet på Holmlia, går utover polititilbudet i andre problemområder i hovedstaden, vedgår politimester Hans Sverre Sjøvold, ifølge vg.no 12. juni. Politimesteren i Oslo sier ressurssituasjonen for Oslo-politiet er svært krevende, og at de har måttet kutte i sentrum og på vestkanten for å hamle opp med situasjonen i øst. Heller ikke i denne sektoren er det mer penger å hente.

14. juni melder nrk.no at styret i Helse Sør-Øst dropper milliardavtalen om å outsource IT-systemene i helseforetaket. Det skjer etter NRKs avsløringer om at IT-arbeidere i blant annet Malaysia og India hadde tilgang til norske pasientdata. Stortingspolitikere og flere forbund kritiserer helsetoppene for inkompetanse, millionsløsing og hodeløs utflagging. Kritikken kommer etter at Helse Sør-Øst skroter avtalen om å flagge ut IT-systemene i helseforetaket.

Men ingen stiller på noe tidspunkt spørsmålstegn ved den retningen vår offentlige forvaltning har kommet i. I Danmark og i Sverige er kritikken mot New public management omfattende og konkret. Mandagmorgen. dk skriver i 2017 dette om debatten i Danmark:

«Knud Aarup er en mand med solid indsigt i og stor erfaring med de fleste hjørner af velfærdsamfundets maskinrum. Han kender dets styrker og svagheder. Han ved, hvor skoen for alvor trykker. Når han skal stille en diagnose af velfærdssamfundet anno januar 2017, fælder han en usædvanlig hård og dramatisk konklusion:

”Velfærdssamfundet er inde i en dødsspiral. Det fungerer ikke længere godt nok. Situationen er mere alvorlig end de fleste har indset og det indtryk, som politikerne tegner. Der hersker en slags velfærdsillusion. Vi siger, at velfærdssamfundet fungerer, og vi er rigtig glade for det. Men vi ser ikke de træk, som går i den helt anden retning,” siger Knud Aarup. I sin tid var han toppembetsmann i det danske innriksdepartementet og blant annet rådgiver for Schlûterregjeringen. I Sverige arbeider en kommisjon med utvikling af nye ledelsesformer, ifølge mandagmorgen.dk. Ifølge forskningsleder Louise Bringselius bør den offentlige styring handle mere om motivasjon og arbeidsmiljø enn om økonomiske incitamenter.

Men i Norge er «tausheten øredøvende».

Derfor er det på høy tid å spørre: Hvorfor oppstår det ingen offentlig debatt om sammenhengen mellom New public management og sammenbruddet i luftambulansetjenesten i Nord-Norge, i bekjempelsen av gjengkriminaliteten i Oslo og helsesektorens utflagging av it-tjenester? For som Knud Aarup skriver hos mandagmorgen.dk 6. juni i år om resultatene av New public management: «Nu ved vi, at NPM ikke har ført til en bedre og billigere offentlig sektor, men til en situation, som er lidt dårligere og lidt dyrere. Det har flere analyser vist rundt omkring i den vestlige verden og mest klart formuleret af professor Christopher Hood i 2015. Forklaringerne på den manglende succes for NPM er mange og komplekse. I forhold til Danmark og de nordiske lande ligger NPM’s filosofiske og især ontologiske udgangspunkt meget langt fra det, som har formet de nordiske velfærdssamfund: troen på fællesskab og fælles løsninger gennem den offentlige sektor; en meget høj grad af økonomisk lighed i samfundet og en lav magtdistance; samt en stor gensidig tillid mellem mennesker og til samfundets institutioner.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags