Nei, Gjøvik ble ikke hengt ut

Ordførerkandidat Anne Bjertnæs er opptatt av at flere skal jobbe heltid i Gjøvik kommune.

Ordførerkandidat Anne Bjertnæs er opptatt av at flere skal jobbe heltid i Gjøvik kommune. Foto:

Av
DEL

Anne BjertnæsAp kjører fram deltidsproblematikken i kommunene som en av sine valgkampsaker. Da bør også lokale Ap-topper være såpass at de vedkjenner seg utfordringene i vår egen kommunen. Når mer enn 7 av 10 i helse- og omsorg i Gjøvik kommune jobber deltid må Ap tåle at også andre partier tar opp dette – selv om det er valgkamp.

Påstanden på hele førstesiden i OA om at «Erna henger ut Gjøvik» er grovt feilaktig. Statsminister Erna Solberg brukte Gjøvik som eksempel på en de kommunene som har utfordringer med turnusplanlegging og heltid. Gjøvik ble nevnt fordi kommunen ikke følger dagens arbeidsmiljølov, fordi Ap sammen med Rødt og SV har bestemt at kommunen skal drive tjenesten etter gammelt lovverk.
Derfor har vi i Gjøvik mindre fleksibilitet, høyere kostnader og en mer oppstykket hverdag både for ansatte og brukere. Rådmannen får ikke bruke mulighetene til bedre planlegging og alternative turnuser. Dette er en av årsakene til at Gjøvik har høy andel deltidsansatte og innen helse- og omsorgssektoren viser kommunens egne tall at utviklingen går feil vei.

I alle møter i personalpolitiske utvalg og i samtlige tilbakemeldinger fra rådmann hvor dette har vært tema har også Arbeiderpartiet sett de utfordringene vi har i Gjøvik. Senest i juni ble tallene for helse- og omsorgssektoren omtalt som skremmende. Andelen deltidsstillinger i helse- og omsorg har økt det siste året slik at 7 av 10 ansatte i sektoren nå har deltidsjobb.

Deltidsproblematikk gjelder i all hovedsak kvinner. Deltid kan være utfordrende både for den enkelte ansatte, for planlegging av tjenesten og god ledelse og for kvaliteten i tjenesten. Kanskje går det også ut over arbeidsmiljø og trivsel. Sykefraværet i sektoren er på nærmere 15 %. Det er all grunn til å ta utfordringene i denne sektoren på alvor.

Gjøvik Høyre ønsker en bedre eldreomsorg. Vi har foreslått flere tiltak som kan bidra til bedre arbeidsmiljø, mindre deltid og enda bedre kvalitet på tjenestene. Vi vil ha økt grunnbemanning og flere ansatte på heltid. Vi vil følge den nye arbeidsmiljøloven og ha større bruk av alternative turnuser der dette er bra for tjenesten og bra for de ansatte. Den nye arbeidsmiljøloven gir større fleksibilitet. Vi kan få bedre bemanning i helgene, større stillinger og en bedre tjeneste der brukerne får færre mennesker å forholde seg til.

Verken statsministeren eller jeg mener Gjøvik er en versting-kommune. Erna ga et svar på Jonas Gahr Støres utspill om Ap-ordførere er mer opptatt av utfordringene med deltid enn Høyre-ordførere. I motsetning til Jonas tror jeg ikke det er forskjell på intensjonene og viljen mellom oss som driver med politikk. Som ordførerkandidat er jeg imidlertid mer opptatt av resultatene av politikken.

Jeg ønsker å samarbeide om de store utfordringene og få til endringer som står over tid. Å lede en kommune må handle om mer en politiske prinsipprytteri. De reelle utfordringene må anerkjennes uavhengig av hvem som formidler dem.

Anne Bjertnæs,

ordførerkandidat Gjøvik Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags