Så du innslaget i NRK Østnytt for noen dager siden, om 23-årige Mead Mustafa som har fått seg lærlingjobb? Han har tatt tømrerutdanning og søkt på mange jobber de siste årene, men har ikke hatt hellet med seg. Før nå. Gjennom NAV, som har et godt samarbeid med bedriftene i sin region, har Mead fått tilbud om lærlingkontrakt – og senere mulighet for jobb hos MultiBygg i Ringsaker.

Dette er en arbeidsgiver som tar inkluderingsdugnaden på alvor, og som sammen med myndighetene sørger for at ungdom som Mead får en mulighet. Vi har stort behov for slike arbeidsgivere. Vi i NHO og NAV er glade for at vi får til et godt og viktig samarbeid med ulike virksomheter om å få flere ut i jobb!

Det er vondt å ikke få være med å bidra til samfunnet. Det er vondt å ikke få ta del i det sosiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. Det er vondt for selvfølelsen, og det er vondt for privatøkonomien til den enkelte.

Det er mangesom både vil og kan bidra, men som ikke får muligheten. Det er lett å gi opp når en får avslag på søknader gang på gang. Jo lenger tid det tar, jo lettere er det å falle helt utenfor.

Er det slik vi vil ha det her i Innlandet? Eller skal vi sammen forsøke å gjøre enda mer for at også langtidsledige og de med tilretteleggingsbehov blir sett og gitt en mulighet? I Innlandet står nesten 47.000 personer utenfor arbeidslivet. Dette handler om folk som er arbeidsledige, som deltar i arbeidsmarkedstiltak, som har nedsatt arbeidsevne og som er uføretrygdet, men som fortsatt har en mulighet til å delta i yrkeslivet. Det er et paradoks at en så stor del av arbeidsstyrken ikke er sysselsatt, når vi vet at arbeidslivet har behov for denne arbeidskraften.

Inkluderingsdugnaden ble lansert i regjeringens Jeløya-plattform. Målet er å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet over i ordinært arbeid; både i offentlig og privat sektor. Regjeringen har gått foran og forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Dette er bra, men vi trenger likevel en felles innsats for å få flere i jobb. Inkluderingsdugnaden er avhengig av at mange bidrar; blant annet kommuner, privat- og offentlig virksomhet, frivillige organisasjoner, partene i arbeidslivet; og ikke minst engasjement og vilje fra dem som selv står på utsiden.

Partene i arbeidslivet har altså en viktig rolle når det gjelder økt sysselsetting og gode arbeidsforhold. Vi må få med oss private og offentlige arbeidsgivere på å gi personer med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en en sjanse. Her er det mange «veier», men som arbeidsgiver kan du for eksempel være oppriktig nysgjerrig på søkerne, forsøke å finne årsaken til at en søker ikke har vært i jobb. Det kan jo være mange grunner til det, men alle fortjener å bli sett og hørt og få en mulighet til å vise hva de er god for. En annen «vei» kan være å invitere inn personer som ikke har «norske navn» til intervju.

Fra myndighetenes side stiller vi opp med NAVs verktøykasse; f.eks. lønnstilskudd, mentorordninger og ulike tilretteleggingstilskudd, samt en «informasjonsveiviser». Målet er å gjøre det enklere for arbeidsgivere og tillitsvalgte å finne god informasjon om hva NAV kan tilby dersom virksomheten ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet, eller tilrettelegge for å beholde ansatte som trenger ekstra oppfølging.

La oss alle ta et ekstra tak for å bidra til at de som kan jobbe, får muligheten til det.