Geir Fauchald (Frp) stiller i et innlegg 9. juli flere spørsmål til NAV Oppland om oppfølgningen av innvandrere. Bakgrunnen er en kronikk jeg skrev om hvordan flere innvandrere kan komme ut i arbeid, publisert 5.07.

Fauchald mener det stilles for lite krav til innvandrere som blir bosatt. Han skriver blant annet at det er for lett å ha fravær fra det to-årige introduksjonsprogrammet, og at dette fører til at programmet i mange tilfeller tar tre år.

Introduksjonsprogrammet styres og håndteres av den enkelte kommune. Vårt inntrykk er at læringssentrene og voksenopplæringen i kommunene er opptatt av å formidle både plikter og rettigheter, som en god forberedelse til deltakelse i samfunnet vårt. Noen kommuner ser ut til å bruke det tredje året i introduksjonsprogrammet i større grad ̶ ikke spesielt på grunn av fravær ̶ men fordi de mener at det er en investering i fremtiden. Grunnen til det er at mange strever med å få jobb etter introduksjonsprogrammet, mens mulighetene kan økes med et ekstra år.

Fauchald utfordrer meg også på hva som skal til for å lykkes med regjeringens inkluderingsdugnad. Dugnaden er en styrking av prioriterte områder NAV allerede er i gang med. For å lykkes må vi har særskilt oppmerksomhet på å sikre rask avklaring av jobbmulighetene til den enkelte. Samtidig skal vi legge mer vekt på den enkeltes arbeidsevne og mindre vekt på begrensningene for å få jobb.

For å få innvandrere ut i jobb, er det særlig én ting som vi erfarer at er svært viktig: språk. Mange arbeidsplasser er opptatt av å ta samfunnsansvar, og selv om noen arbeidsplasser har engelsk som arbeidsspråk, krever de fleste jobber et visst nivå norskkunnskaper.

Vi vet at norskopplæring parallelt med arbeidspraksis gir resultater. Ett eksempel på det er de seks personene på Lillehammer læringssenter som nå har bestått tverrfaglig eksamen til helsefagarbeider med glans og skal opp til fagprøven til høsten. Noen har allerede fått jobb, mens én av dem vurderer å videreutdanne seg til sykepleier.

Å lykkes med å inkludere flere, er ikke noe NAV kan gjøre alene. I tillegg til at hver enkelt må oppfylle sine plikter, er vi avhengig av at partene i arbeidslivet, bedriftene, helsevesenet og utdanningssektoren trekker i samme retning.