Naturvernforbundet og De Kristne – svar til Jøran Ødegaard

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNaturvernforbundet ved undertegnede ble i OA 11. april utfordra av Jøran Ødegaard fra partiet De Kristne, til å bli med på en endring av samfunnsutviklingen i retning av et mer bærekraftig, verdibasert og jordnært samfunn. Og det er jo faktisk en slik endring vi arbeider for. Spørsmålet er igjen, som i klimadebatten, om vi har de samme tankene om hva som er bærekraftig, og hva som skal til. Det er her jeg redd for at det kan butte.

En ting er vi tilsynelatende enige om: Vi vil ha et miljøvennlig landbruk som gir oss størst mulig selvforsyningsgrad basert på egne, naturgitte ressurser. For Naturvernforbundets del vil jeg legge til vektlegging av lokal produksjon og korte transportveger. Dette vil kreve en omlegging av norsk landbrukspolitikk, som nå i for stor grad favoriserer storskala, industrielt landbruk basert på blant annet importert kraftfôr. Landbruket må videre utvikles i mer miljøvennlig retning, slik at en oppnår bedre livsvilkår for fugler, insekter og andre levende skapninger, samt reduserte klimagassutslipp.

Vi kan også si oss enige i fordelene ved å bo landlig, som Ødegaard framhever. Men vi kan ikke stikke under stol at det i dette ligger en del konflikter. Veldig spredt bosetning er ikke nødvendigvis miljø- eller klimavennlig. Det vil bety svært ressurskrevende utbygging og vedlikehold av infrastruktur, blant annet, og et stort transportbehov som i for liten grad kan møtes med kollektive løsninger. Svaret på slike utfordringer er ikke et frislipp for uhemma, avgiftsfri bilbruk.

Naturvernforbundet er ikke et politisk parti. Vi er en ideell organisasjon som arbeider for bevaring av en rik natur og et livgivende miljø. Natur- og miljøvernere finnes i nesten alle politiske partier. Likevel kan det ikke legges skjul på at vi har et verdigrunnlag som harmonerer bedre med noen politiske retninger enn med andre. Når det gjelder praktisk politikk, gjør vi ikke krav på å ha løsninger på alle spørsmål. Vår rolle er primært å rope et varsku når politikken beveger seg i retninger som er til alvorlig skade for natur og miljø, og derigjennom også for framtidige generasjoner. I ei tid hvor natur- og livsgrunnlaget er under stadig økende press, er det gledelig at vi opplever en større medlemsvekst enn på mange år.

Paul Lindviksmoen

Naturvernforbundet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags