Naturvernforbundets løsning

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Naturvernforbundet har løsningen? Spørsmålet stilles av Kristian N. Kvikstad i OA 15. mai, og gjelder ulvens nærvær i norsk natur. Spørsmålet er retorisk; Kvikstad mener selvfølgelig ikke at Naturvernforbundet har løsningen.

Ifølge Kvikstad skal Naturvernforbundets løsning være «slutt med sau og begynn med ammeku». Han har (i Østnytt) hørt om seminaret som ble arrangert på Hamar 7. mai, hvor temaet var «Hvordan leve med ulven?» På seminaret var også spørsmålet om ammekyr oppe til drøfting. Men det var definitivt ikke – slik Kvikstad later til å tro – noen som påsto at det var en enkel sak å legge om fra sau til ammeku. Tvert i mot var det flere – blant dem nettopp Thomas Cottis, som Kvikstad refererer til – som understreket at en slik omlegging vil være både kostbar og krevende. Det er definitivt ingen «quick fix». Men det er en mulighet som kan være verdt å se nærmere på, når vi har som utgangspunkt at ulven er her for å bli. Og det har faktisk Stortinget bestemt at den er!

Kvikstad mener å vite at ulven også tar ammekyr, eller i alle fall kalver av slike. Det spørsmålet ble også diskutert på seminaret, og ja, det forekommer tap av kalver, men visstnok – ifølge forskere som var til stede – i langt mindre omfang enn sauetapene. Kvikstad har sett (på film) hvordan ulven tar elg, både kalver og voksne dyr. Ja, det er vel faktisk elgen som er ulvens naturlige hovedbyttedyr, i alle fall på våre kanter. Men det er en forskjell på elg og ammekyr: De siste opptrer i ganske store, tette flokker, mens elgen som regel opptrer enkeltvis. Kanskje det har en avskrekkende virkning på ulven?

Når det gjelder seminaret som Kvikstad tydeligvis dømmer nord og ned uten å ha vært til stede, var det der også innledere både fra landbruks- og jegerorganisasjoner, ved siden av Naturvernforbundet og forskningen. Det var langt fra enighet om alle spørsmål, men en sak var alle innforstått med: Når Stortinget har bestemt – i tråd med det norske folkets ønsker – at vi skal ha ulv i Norge, er det dét som må legges til grunn. Det som gjelder er å finne de beste løsningene innenfor denne rammen. Da må en være villig til å diskutere også mer uortodokse forslag.

Mot slutten av innlegget sitt stiller Kvikstad et spørsmål som er klargjørende for hva som er hans utgangspunkt. Han spør: «Hva skal vi med en dyreart i våre utmarker som …». Spørsmålet avslører to forhold som – når du har lest Kvikstads inserater en stund – synes å gå igjen: Det første («hva skal vi med») uttrykker en holdning om at naturen og all dens skapning er til for oss mennesker alene. Det andre («i våre utmarker») at det er vi som er eiere av naturen og kan gjøre med den hva vi vil. Ingen av disse holdningene er i tråd med de prinsippene som ligger til grunn for internasjonale konvensjoner og lovgivning som har med natur og naturmangfold å gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags