«Natur og Ungdom» sammen med «Greenpeace» leverte nylig et søksmål til domstolene mot den norske stat. Organisasjonen «Besteforeldre mot global oppvarming» er nær støttespiller for å få prøvd denne viktige saken til topps i rettsvesenet. Her står de unge og de eldre skulder mot skulder i en skjebnetid. Vanskjøtselen av kloden er fullt synlig for alle som vil se det. Nå er det ikke snakk om 100 år, men det er 10 års perspektiv før ødeleggelsen av kloden ikke lar seg stoppe. Det haster mer enn noen gang.

Med bakgrunn i grunnlovens §112 mener organisasjonene at oljeboring i Barentshavet, som det er åpnet for, bryter med denne paragrafen.

Første del av § 112 lyder slik: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares». Og særlig neste linje av lovens bokstav understreker at dette spesielt angår de unges rettigheter: «Naturens ressurser skal disponeres ut fra langsiktige og allsidige betraktninger som ivaretar denne retten, også for etterslekten».

Lignende saker er i gang i en rekke land: Nederland, Belgia, USA, Peru, Filippinene og flere.

I Nederland er staten dømt til å sette høyere mål for klimautslippsreduksjon, men saken er anket.

Leonardo de Caprio sa i sin «Oscar-tale» i februar: «Klimaendringene foregår nå». Han maner nå til støtte for «Klimasøksmål-Arctis» mot den norske stat.

Flere aviser i Norge har gått ut og ment at domstolene ikke skal overprøve politiske vedtak. Skarpskodde jurister mener det er feil. At rettsvesenet prøver politiske vedtak er ikke noe nytt. Høyesterett overstyrer stadig politiske vedtak.

Bestemmelsene gir menneskene/de unge og barna i landet, en rett til naturressurser, produksjonsevne samt mangfold i nåtid og framtid. Jurister sier at naturen og miljøet er gitt et grunnlovsvern. - §112 gir til og med et pålegg: «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene» - Politikerne i Norge har sviktet de unge/barna og framtida gjennom vedtaket om å starte leiteboring i Barentshavet. ¾ deler av all olje som er funnet til nå, må bli liggende hvis vi skal nå 2 gradersmålet.

Mål for innenlands CO2 utslipp er vedtatt, men stadig brutt. Mot all fornuft og vedtatte målsetninger stiger utslippet av klimagasser i Norge fortsatt, mens flere av de andre nordiske landene har hatt kraftige kutt. - Det er et svik mot barna våre. Støtt livsbetingelsene på de unges klode!

Gå gjerne inn på: - //bidrag.klimasøksmål.no - og bidra!(Denne kampanjen avsluttes 21. november 2016).

Beitostølen lokalgruppe av «Besteforeldre mot global oppvarming»

Anne-Guri Ekern-Elin B. Hansebråten - Ingfrid Rotevatn - Margaret Heldor -
Bodvar Sonstad