Når kommer lyset på vestsida av Mjøsa?

Moelv med omegn sett fra Smedmoen

Moelv med omegn sett fra Smedmoen Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvorfor er det ikke helhetlig vegutbygging mellom Mjøsbyene?

Vi som spør er cirka 80 virksomheter og privatpersoner som holder til på Smedmoen og nordover forbi dagens Mjøsbru. Våre karakteristiske trekk er;
• Vi er for helhetlig samferdselsinfrastruktur i Mjøsregionen, der Gjøvik er med.
• Vi er for snarlige avklaringer og rask utbygging.
• Vi er imot dårlige løsninger.

Ny E6 fra Hamar til Moelv er snart ferdig. Ny E6 mellom Moelv og Lillehammer med ny Mjøsbru sør for Moelv detaljplanlegges nå, og skal stå ferdig i 2025. Vi har sagt tydelig fra om at å flytte Mjøsbrua lenger mot sør på Vestsida enn vedtatt i 2014 er en dårlig løsning.

Kryss E6/RV4 er med i E6-entreprisen – dagens RV4 er Nye Veiers AS’ arbeidsgrunnlag.

Hvorfor står alle i Gjøvik og omegn med lua i handa og håper på Nasjonal transportplan 2022-2033, der en kan håpe på utbygging av RV4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik/Raufoss om 10 år?

RV4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik har en årsdøgntrafikk på cirka 14.000 (langt over kravet til 4-felts veg), og det er ulykker stadig vekk, flere med døden til følge. Trafikkstøyen er uholdbar på for eksempel Smedmoen og Dalsjordet.

Vi synes at dette er en dårlig løsning, i dag og for de kommende årene, og det er ikke helhetlig og økonomisk for samfunn og bilist!

Det bør arbeides for;
1. Et skikkelig kryss mellom E6 og RV4 ved den nye Mjøsbrua, begge veier med 4-felt/110 km/t (vi orker ikke ny anleggstrafikk om noen år og det er dyrere å bygge krysset i to omganger).
2. Ny RV4 fra Mjøsbrua til Gjøvik/Raufoss, med 4-felt/110 km/t, som tar hensyn til mennesker, produktive jordbruksarealer og naturen.
3. Sammenkobling mellom RV33 og RV4 i området Hunndalen/Kallerud.
4. Finansiering over statsbudsjettet for 2021.

Dette er helhetlig vegutbygging mellom Mjøsbyene; Hamar, Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Gjøvik og Raufoss.

Dette er videre å følge opp Nye Veier AS’ innspill til Samferdselsdepartementet som sier at RV4 mellom Oslo og Mjøsbrua gir størst potensiale for verdiskaping og som har størst relevans til deres mandat.

Dette er til slutt å ta fra oss usikkerheten om det går an å leve ved Mjøsbrua og langs RV4 i fremtiden, og vi får anleggsvirksomheten overstått.

Vi har tatt opp dette med Gjøvik kommune flere ganger, senest den 25. oktober 2019 til Formannskapet. Vi har oppfordret Gjøviks toppolitikere til å ta ledelsen i et samlet løft blant:
• Berørte kommuner (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Gran, Lunner, Nittedal)
• Berørt næringssliv som for eksempel bedriftene i Raufoss Industripark, Hunton, Øveråsen.

Et kraftig løft for en helhetlig transportinfrastruktur i vår region, der også Gjøvik er med, må tas nå. Det koster lite/ingenting (i disse tider med økende arbeidsledighet og kutt i kommunebudsjettet) og er en investering i dagens og fremtidig verdiskaping i regionen og kommunen som det burde være partipolitisk enighet om.

Vi hadde håpet å høre fra Gjøvik kommune, for eksempel fra ordføreren eller utvalgsleder samfunnsutvikling – ingenting hørt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags