Vi deltar gjerne i debatt om Nammo Raufoss As

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Forfatteren Dag Hoel hevder i sin bok «Fred er ei det beste» at vi i Nammo synes det er vanskelig å snakke om hvem vi er og hva vi gjør. Etter å ha stilt opp i flere timelange intervjuer med forfatteren under utarbeidelsen av boka, finner jeg denne påstanden svært urimelig. At forfatteren og arrangøren av lanseringen her på Raufoss i kveld ønsker at representanter for ledelsen i Nammo skal være tilstede uten at de først gjør et forsøk på å finne ut om vi har anledning til å delta, framstår også ganske pussig. Grunnen til at jeg stilte opp i forbindelse med utarbeidelsen av boka i første omgang er at Nammo har en uttalt policy om åpenhet og vi bidrar mer enn gjerne til en åpen og ærlig meningsutveksling om historien rundt forsvarsindustrien på Raufoss, rammebetingelser for denne industrien og hva Nammo gjør og ikke gjør. Dessverre er ikke dette praktisk mulig å få til på dette tidspunktet. Vi håper imidlertid at det kan bli en anledning senere til å delta i en slik meningsutveksling lokalt, men da må arrangøren sammen med oss planlegge et hensiktsmessig tidspunkt og opplegg.

Når dette er sagt vil jeg understreke at jeg ikke på noen måte har til hensikt å starte noen mediedebatt om enkeltelementer i boka, men tillater meg likevel å komme med noen generelle betraktninger. Med sin inngående kjennskap til historien om industrien på Raufoss, en analytisk tilnærming og tilført faktakunnskap om dagens Nammo hadde forfatteren et glimrende utgangspunkt for et verk som kunne dannet grunnlag for en saklig debatt om krevende problemstillinger av historisk og aktuell karakter. Denne muligheten har forfatteren etter min oppfatning skuslet bort ved en anekdotisk tilnærming og tabloidisert språkbruk. Hoel greier ikke å skille mellom sitt eget indre bilde av hva Raufossindustrien var for 30 – 50 år sida og dagens Nammo. Grunnlaget som han bedømmer dagens Nammo ut fra er et passende utvalg av personlige erfaringer, historiske hendelser og anekdoter fra 120 års industrihistorie. Fortid og nåtid, fakta og anekdoter, sannheter og beskyldninger kobles sammen til en utydelig masse med forfatterens egne antakelser og kommentarer. Og ved passende anledninger legges det inn noen uærbødige karikaturer av de lokale innbyggeres karakter og frykten for øvrigheta. Det siste er kanskje det mest urimelige. Etter snart 40 år i fabrikken må jeg medgi at frykten for autoriteter må det leites lenge etter blant sindige totninger!

Dagens Nammo er et internasjonalt konsern med tilstedeværelse i til sammen 14 land. Aktivitetene i Nammo er basert på internasjonale og nasjonale regelverk, kontrakter og avtaler i de land hvor vi opererer. Når det gjelder Nammo Raufoss så er vi underlagt et norsk eksportregelverk som er under demokratisk kontroll og som kan sies å være et av de strengeste i verden. Påstanden om at Nammo bruker sin internasjonale posisjon til å omgå norsk eksportregelverk faller på sin egen urimelighet og mangel på innsikt eller er en konsekvens av enn annen agenda enn en saklig debatt om norsk forsvarspolitikk og forsvarsindustri.

Men for å komme tilbake til begynnelsen; historien om industrisamfunnet på Raufoss er for verdifull og interessant til å bli behandlet anekdotisk og tabloidisert, så den burde både Dag Hoel og vi andre enes om å overlate til historikere med faglig bakgrunn og erfaring innenfor fagfeltet. Dagens Nammo kan alle som har bidratt til å bli det selskapet det er i dag, være stolte over! Nammo skal fortsette å framstå med åpenhet for alle interessenter og vi stiller gjerne opp for å debattere aktuelle problemstillinger når vi finner en god anledning for dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken