Gå til sidens hovedinnhold

Der mobbing oppstår har voksne sviktet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har aldri hatt større kunnskap om samfunnsproblemet mobbing, konsekvensene det gir for enkeltmennesket, familier og nettverk. Tross mye kunnskap, så viser tallene at mobbing fortsatt er et utbredt problem. Årlig svarer 50.000 elever i Elevundersøkelsen at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. 40 prosent av barn og unge sier aldri ifra til voksne om at de blir mobbet. Det betyr at det går cirka 20.000 barn og unge rundt i Norge å bærer på denne krisen alene. Kan vi leve med at barn og unge ikke tør si ifra eller at vi ikke fanger det opp? Har vi nok kompetanse for å avdekke og forstå mobbing?

Svaret på det mener jeg er nei. Etter at jeg startet som mobbeombud, har jeg hørt mer enn en gang at barn og unge i dag ikke er robuste, at de tåler lite og at de må lære å takle motgang. En slik tilnærming til mobbeproblematikken bagatelliserer og bortforklarer, og bekrefter for barn og unge at det ikke er noen hensikt å fortelle om mobbing.

Det er på høy tid at vi tar innover oss at mobbing skjer i vårt nærmiljø, våger å finne ut av hva som skjer, slutte å bagatellisere, men heller ta voksenansvaret! Fordi - der mobbing oppstår har voksne svikta!

Mobbing er et samfunnsproblem som vi må ta på alvor. Denne høsten er det derfor etablert fylkesvise mobbeombud i Norge. Mobbeombudet har i oppdrag å bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskoler, og gjennom sitt arbeid jobbe forebyggende med informasjon og opplæring. Mobbeombudet er et supplement for å forsterke innsatsen mot mobbing, og et ufarlig bindeledd mellom viktige aktører i barn og elevers liv for å stimulere til samarbeid

Som mobbeombud i Oppland er min jobb blant annet å støtte opp opplandssamfunnet slik at vi i fellesskap øker kapasitet og kompetanse til å avdekke og sette inn tiltak mot mobbing i barnehage og grunnskole.

Min påstand er at selv om det er mye kunnskap om konsekvensene av mobbing, så eksisterer det holdninger som gjør det vanskelig å avdekke og forstå mobbing.

Universitet i Agder publiserte i høst en undersøkelse i «Tidsskrift for psykisk helsearbeid», med den sørgelige tittel «Det hjelper ikke å si ifra til de voksne». Sitat «Det hjelper ikke å si ifra til de voksne, det er ingen som gjør noe uansett»! Det er alvorlig at barn og unge som blir utsatt for mobbing, har så lite tillit til voksne. Ungdommens råd til voksne i denne undersøkelsen er å vise interesse, ta seg tid til å lytte, og vise respekt.

Voksnes bagatellisering av barns opplevelser er en viktig faktor til at mobbetallene forblir stabile. Lovverket er tydelig på at ansatte i skolen må ta alle barn på alvor når de viser gjennom språk eller uttrykk at de ikke har det bra. Her hviler det et spesielt stort ansvar på skoler og barnehager. Til å begynne med kan det faktisk være nok å lytte, støtte og tro på.

For det handler ikke om å være robust nok, det handler om å være trygg nok. Her har vi voksne en helt avgjørende rolle å spille. Unger trenger voksne som er tydelige på hva de forventer i miljøet. Voksne må reagere på krenkelser og mobbing uten å bagatellisere, forklare eller bortforklare. Voksne må våge å lytte og anerkjenne at mobbing er et problem.

Er det på tide å innføre nulltoleranse mot voksne som bagatelliserer barnas opplevelser?

Kommentarer til denne saken