Det planlegges en helt ny bydel på Mjøsstranda, mens eksisterende sentrum dør, jfr. innspill fra Gaute Hansen og Petter Børde. Hovdetoppen / Hovdeskogen, byens siste opprinnelige grønne lunge, vil bli rasert gjennom aggressiv utbygging – hvis den blir realisert som planlagt.

De private aktørene som ønsker å realisere disse prosjektene er ikke å klandre. Deres motivasjon er avkastning på investert kapital, og det er legitimt. Det er våre folkevalgte som har ansvaret for om disse prosjektene blir gjennomført. De MÅ tenke helhetlig på hva som gagner byen vår og dens innbyggere på lang sikt. I den sammenheng må de ha ryggrad til å stå opp mot investorer som nødvendigvis ikke har befolkningens / byens beste som sin hovedagenda.

Noen konkrete råd:

- La byen vokse organisk! Dvs. at utvidelse / fortetning må springe ut i fra eksisterende sentrum. Det betyr i praksis fokus på tilgjengelighet for handlende i sentrum, utvikling av Farverikvartalet og videreutvikling av eksisterende Kulturhus i sentrum. Alt rotet med forsinkelser i Hans Mustadsgate, endrede kjøremønstre i byen, reduksjon av parkeringsplasser i sentrum og planer om en helt ny bydel på Mjøsstranda er ikke byutvikling, men byavvikling! Legg planene for Mjøsstranda i en skuff inntil videre!

- Gå for full freding av Hovdetoppen / Hovdeskogen! Alle byer, som lykkes med å gjøre byer attraktive, verner om slike områder. Å slippe til hogstmaskiner i Gjøviks siste urskog vil ødelegge området totalt. Jeg ferdes MYE i Hovdeskogen, og det er ikke nødvendig med den type hogst det legges opp til. Det er et enormt nettverk av stier i Hovdeskogen, og området, som allerede er snauhogd sør ved Hunnshovde, har «stengt av» utgangen til minst tre slike stier. Planene som foreligger for videre «utvikling» av området - flere hundre boliger og et hotell med 200 rom - vil fullføre den totale raseringen.

Jeg kunne utdypet mye rundt galskapen i prosjektet vedr. Hovdetoppen / Hovdeskogen. Jeg vet ikke om de folkevalgte fysisk har beveget seg i området som nå står i fare for å bli totalt endret og virkelig satt seg inn i konsekvensene og verdiene som byen vil miste hvis dette prosjektet blir realisert. Undertegnede inviterer herved formannskapet til en tur «På gjengrodde stier» og ikke så gjengrodde stier. Ta bare kontakt!