Gå til sidens hovedinnhold

Look to Mjøsbyen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utviklinga av Mjøsbyen vil gi et løft for hele Innlandet. Det er mye mer artig å samarbeide enn å ikke gjøre det, dessuten oppnår man så mye mer. Utarbeidelsen av felles strategi for Mjøsbyen har god framdrift, og målet er endelig vedtak før sommeren neste år. Arbeidet involverer ti mjøskommuner, to fylkeskommuner og relevante statlige aktører.

Når Oppland og Hedmark slår sine pjalter sammen fra 1. januar 2020 vil Innlandet bli et av de største fylkene i Norge. Faktisk en god del større enn mange land i Europa, med et større geografisk område enn Danmark og flere innbyggere enn Island. Kanskje burde vi sikte oss inn på å stille eget innlandslag i neste fotball-VM?

Vi er spredtbodde, det bor folk overalt. Det problematiseres av noen, men når en reiser rundt i Hedmark og Oppland blir en slått av hvor viktig det er at hele Innlandet er i bruk, at folk bor på bygda og i fjellene. Vi rister litt på hodet når folk i mer urbane strøk snakker om å la bilen stå. Det er rett og slett en nødvendighet for mange innlendinger å kjøre bil. Likevel vil de fleste av oss benytte seg av både tog og buss når vi kan.

Mjøsbyen må stå for det urbane i vår del av landet. Vi ser de mulighetene som ligger i å øke attraktiviteten i byer og tettsteder med å redusere biltrafikk, forurensning og støy. Over halvparten av befolkningen bor og arbeider i hjertesona rundt Mjøsa, og her ligger de store utviklingsmulighetene for å ta trafikkveksten med mer kollektivtrafikk, sykling og gange.

Jernbanen, bussrutene og de gode knutepunktene er mye viktigere enn før, og med felles satsing på mobilitet i og til Mjøsbyen vil også bygdene nyte godt av bedre kommunikasjoner mellom, til og fra byene våre. Dette fellesprosjektet gjør at by og land styrker hverandre, for det er utvilsomt viktig for Innlandet at vårt mangfold framheves, og at hele regionen står sammen. Vi har store, viktige kompetansearbeidsplasser rundt den største innsjøen Mjøsa, vi har universitet og høgskoler, vi har de høyeste fjellene, de lengste elvene og det beste landbruket. Vi har flest fritidsinnbyggere og de tryggeste oppvekstmiljøene. Vi trenger bare at flere folk oppdager alt vi har å by på.

De som ønsker å flytte hematt, men som fortsatt ønsker bylivets kvaliteter må finne det i Mjøsbyen. Og andre som har sett seg lei på asfaltlivet og ettermiddagsrush og flytter ut av storbyen, de skal fortsatt kunne være urbane samtidig som de puster frisk luft hos oss. Her skal livet kunne leves, med det beste fra to verdener. By og land, hand i hand.

Look to Mjøsbyen, her forenes vi og skaper framtida sammen.

Kommentarer til denne saken