En fersk studie viser at verdens villmark er redusert med over ti prosent siden 90-tallet. En annen studie viser at antall ville dyr i verden er halvert de siste førti. I Norge har vi statistikk helt tilbake til 1900. Situasjonen er alvorlig også her hjemme, spesielt i Sør-Norge.

Ni av ti rødlistede arter i Norge trues direkte av arealendringer. Regjeringen ser ikke ut til å ta dette på alvor. Situasjonen har akselerert kraftig. Dette er politikk ført over flere år. I perioden 1998-2012 forsvant det naturområder tilsvarende hele Tromsø kommune, og nesten halvparten forsvant de siste årene. Alle partier som har styrt landet fra, SV, SP til Frp, har et stort ansvar. Når nå Venstre for tredje gang i løpet av denne tidsperioden inntar Regjeringskontorene hviler det nok en gang et blytungt ansvar på partiet. Vi frykter at de ikke vil levere denne gangen heller.

Miljøpartiet De Grønne går i bresjen for å frede samtlige av de resterende villmarksområdene. Noe er allerede fredet, men ikke alt. Samtidig må vi jobbe for å gjenskape noe av det tapte, selv om noen områder er tapt for alltid. Det må legges en strategi.

Skal vi bli arealnøytrale må vi ha null tap av natur ved å gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer utmark. Dersom det må gjøres naturinngrep må man restaurere betydelig større areal av tilsvarende naturtype.

Når vi mister natur, mister vi grunnlaget for matproduksjon, for ikke å snakke om oppskriftene på morgendagens medisiner og teknologi, som kan ligge gjemt i arter som avhenger av villmarkspreget natur. Plante- og dyreliv har også en egenverdi og bidrar til balansen vi er avhengig av for selv å kunne leve.

Vi i De Grønne er det eneste partiet som tar dette på alvor. Det lar seg løse, men det krever politisk fokus og stahet. Tap av villmark er knyttet sammen med klimaendringene, og både på stortinget og lokalt vil vi kjempe for vern av vill natur.