Den viktige rådgivningen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

For to år siden foreslo De Grønne evaluering av rådgivningen i videregående skole i Oppland. Det er derfor gledelig at denne evalueringen nå viser styrker og svakheter ved rådgivningen og viser hvordan det bør prioriteres i framtiden med tanke på å ha en rådgivningstjeneste som kan utgjøre den avgjørende forskjellen for elevene.

Utfordringene med å takle skole, fritid og sin egen utvikling kan bli for mye for mange unge, eller de bare i en kort fase trenger en rettledende hånd. Da er det nettopp nyttig at elevene har tilgang til støtte og veiledning. Evalueringen viser at lavterskeltilbudet elevtjenesten, der de kan få svar gjennom tidligere stilte spørsmål, har fungert og at elevene som har tjenesten er svært fornøyde. Det er en nyttig lærdom som fylkeskommunen kan ta med seg i planleggingen av videregående opplæring.

I evalueringen kommer det fram at sosialpedagogisk rådgiver har en litt uklar funksjon og rolle sammenlignet med de andre rådgiverne i elevtjenesten. Elevene er fornøyd med det tilbudet de får, men ønsker mer informasjon om hva de ulike tjenestene kan bidra med og om tilgjengelighet. De ønsker at tjenesten skal være mer allment kjent og kurs i bl.a. stressmestring og studieteknikk. Som svar på dette står det i anbefalingen at elevene må få god og konkret informasjon om sosialpedagogisk rådgivningstjeneste og elevtjenesten og tjenesten må være tilgjengelig for elevene.

Rådgivning er krevende og det er viktig at rådgiver ser forbi kjønn, legning, bevegelsesnedsettelser eller etnisitet når det gjelder karrieremuligheter. Ikke alle sosialpedagogiske rådgivere i fylket har utdanning innen rådgiving og veiledning, så her er det en jobb å gjøre. De som ønsker videreutdanning må få mulighet til det. Fylkeskommunen bør gjøre mer for at også sosialpedagogisk rådgiving blir like innarbeidet som den faglige rådgivningen og like tilgjengelig ved alle skolene. Vi imøteser med interesse en plan for den videre utvikling av rådgivningstjenesten og kommer til å gjøre vårt for å styrke rådgivningen i Videregående opplæring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags