Er det slik at vårt stigende forbruk og behov for mer kraft setter naturen i fare? Ja, naturligvis er det slik det henger sammen. Det har kommet noe i bakgrunnen av spørsmålet om Norges tilknytning til det europeiske energisamarbeidet og ACER. Uansett hvordan energien fordeles i Europa, vil kravet om mer energi øke om ikke samfunnet endres. Det vi trenger er redusert forbruk og mer energieffektivisering.

Naturen er sårbar. Der vannstanden veksler mye settes planter og dyr under press og artsmangfoldet trues. Slike forstyrrelser er en vanlig konsekvens ved kraftutbygging. Som medlemmer i ACER har vi en stemme, og den må brukes aktivt. Beskjeden må være at vern av naturområder og artsmangfoldet må komme foran det å forsyne en verden evig sulten på energi. Akkurat slik MDG stilte krav om da vårt landsstyre gikk inn for tilslutning til ACER og den såkalte 3. energipakke. Her hjemme kan vi starte med energisparing på en mye mer gjennomført måte enn det vi har gjort til nå.

Skal vi ta vare på vår verdifulle naturarv er det dessuten viktig at statlige og lokale myndigheter vektlegger hensynet til bevaring av natur høyere enn i dag. Kommunestyrene har et stort ansvar som planmyndighet.

Artsmangfoldet er truet over hele verden og det handler om menneskelig aktivitet og om hvordan vi endrer leveområder for planter og dyr. Det finnes ingen kvikk fiks på denne situasjonen. Det vil måtte koste oss noe. Forbruk og aktivitet må ned. Sammen med Europa må vi jobbe for at artene skal kunne leve videre.