Nødvendige rammer for hyttebygging

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Den 21. august kunne vi i avisen GD lese Høyre-representanten – Hanne Alstrup Velure sitt syn på hyttebygging. I sine beskrivelser av lokal arealforvaltning unnlater hun riktignok å belyse de negative konsekvensene.

Dagens politikk for hyttebygging i fjellet er ofte et kappløp mot fjelltoppene. Kommunene falbyr areal til fritidsbebyggelse for å tiltrekke seg investeringene. Nærhet til fjell, villmark og urørt natur selger.

Kommunene forvalter samtidig nærmere 90 prosent av arealet i Norge. I 2007 konkluderte Riksrevisjonen med at store deler av norsk natur blir ødelagt som følge av dårlig arealforvaltning. Samtidig viser gjeldende Norsk Rødliste for arter at 2355 norske arter er truet. Dette forhindrer ikke kommunene fra å planlegge nedbygging av områder hvor truede arter holder til. Derfor må lokalt planarbeid ha tilstrekkelig tydelige nasjonale og regionale rammer som ivaretar nasjonale- og internasjonale miljøforpliktelser

Tapet av den mest urørte og villmarkspregede naturen i Norge har gjennom inngrep over mange år har også vært betydelig, kun ca. 10 prosent vår natur kan nå betegnes som villmark. De mange små inngrepene blir til sammen en stor trussel mot norsk natur. Miljøpartiet de Grønne i Oppland mener det er en avgjørende politisk oppgave å møte denne utfordringen, og har som eneste parti på fylkestinget fremmet forslag om at det bare skal bygges hytter der det er hytter fra før og at nasjonalparkene skal utvides og få et sterkere vern.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags