MDG prioriterer veivedlikehold i distriktene

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Visste du at Miljøpartiet De Grønne er ett av partiene som vil prioritere rassikring, vegvedlikehold og veier i distriktene høyest? Regjeringen skal ha skryt for å ha lagt seg på et rekordhøyt nivå når det gjelder vegvedlikehold. Aldri tidligere er det bevilget mer penger til dette i Norge. Og det trengs. Vedlikeholdsetterslepet på veg og bane er fortsatt dramatisk. Man sparer som kjent ikke penger ved å kutte vedlikehold. Da tærer man på vegkapitalen. Å kutte ut vedlikehold er å som å pisse i buksa for å holde varmen.

I De Grønnes alternative statsbudsjett la vi oss på samme rekordnivå som Regjeringen i pengebruk til vedlikehold av veger. I tillegg bevilget vi 300 millioner mer til trafikksikkerhetstiltak enn Regjeringen, 100 millioner ekstra til miljø og servicetiltak og 100 millioner ekstra til skredsikring i distriktene. Summen av dette er tidenes politiske vedlikeholdspakke for veier i distriktene.

Samtidig reduserer vi prisene på kollektivtransport med 20 prosent, og inkluderer flere byområder i kollektivsatsinga. Dette vil åpne for et kollektivløft for Mjøsbyen. I tillegg vil vi raskt bygge ut et nettverk av hurtigladestasjoner i distriktene. Hvordan får vi råd til dette? Jo, ved å kutte store nye firefelts motorveier inn mot de store byene, samt meningsløse prestisjeprosjekter som «fergefri E39». Forestill deg at samtlige norske fjorder fra Stavanger til Trondheim skal krysses med bru eller tunnel for å føre frem en firefelts motorvei. Som eneste parti har De Grønne gått imot dette nasjonalt og lokalt. Et slikt prosjekt er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil i tillegg rasere det flotteste vi har å by på av naturopplevelser i dette landet.

Skal dette prestisjeprosjektet gjennomføres vil det gå på bekostning av andre viktige samferdselsprosjekter og nødvendig vegvedlikehold i distriktene. Med en prislapp anslått til 340 milliarder kroner, sier det seg selv at vi får gjort mye med vedlikeholdsetterslepet hvis vi bruker de pengene å utbedre de veiene vi allerede har. De Grønne er ikke imot vei. Vi mener bare at trafikkutfordringene i de store byene heller løses med billigere og bedre kollektivtrafikk, og at det er bedre å vedlikeholde og utbedre de veiene vi har istedenfor å satse på nye politiske prestisjeprosjekter. Vi vil også øke satsingen på å få mer godstrafikk over på jernbanene, noe som vil føre til mindre slitasje på veiene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags