Merkelig interpellasjon i Vestre Toten

FORSVAR: – Jeg har, i motsetning til det som påstås i denne «interpellasjonen», blitt imponert både over Olafsens diplomatiske og kommunikative evner, skriver MDGS Paula Elvesveen i en kommentar til kritikken mot Vestre Totens ordfører.

FORSVAR: – Jeg har, i motsetning til det som påstås i denne «interpellasjonen», blitt imponert både over Olafsens diplomatiske og kommunikative evner, skriver MDGS Paula Elvesveen i en kommentar til kritikken mot Vestre Totens ordfører. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEn interpellasjon som kun inneholder klager på ordfører, må være en ny sjanger. Det mangler forøvrig et vedtaksforslag for å kunne nesten kvalifisere til å kalles en interpellasjon. Hva skulle det være? Skal vi stemme over hvorvidt ordfører er arrogant og en som bruker hersketeknikker? Hvilket politisk innhold har denne «interpellasjonen»?

Så over til innholdet: Påstander om ordførers overkjørende stil og manglende ydmykhet vil uansett kreve detaljert beskrivelse av episoder som måtte ha vært, for å kunne kvalifisere som relevant kritikk. Eksemplene som blir gitt til avisa for å underbygge anklagen, handler blant annet om at ordfører har innført taletid i møtene uten å gi opposisjonen anledning til å drøfte og debattere dette i lang nok tid forut for at saken ble tatt opp i kommunestyret. Men saken var like godt varslet som andre saker i kommunestyret, og det stemmer at ordfører varslet formannskapet i god tid før saken ble tatt opp i kommunestyret. I KS' bok for folkevalgte står det: «Det følger av kommuneloven at det er lederen av det folkevalgte organet som setter opp saksliste til møtet. For kommunestyret eller fylkestinget er det altså ordføreren som bestemmer hvilke saker som skal behandles.» Nå har det seg slik at det er Stian Olafsen som er ordfører. Men det er ikke han som har bestemt at regler for taletid skulle innføres. Det er det kommunestyret som har vedtatt. Derfor skjønner jeg ikke at en offentlig klager over dette, selv om en altså ikke liker dette vedtaket.

En annen klage handler om at vi ikke lenger deler på å være saksordførere. Det sies at dette er en god øvelse for å våge å ta ordet i forsamlingen. Nå har vel tiden endret seg noe siden dette ble en ordning. De fleste har kanskje mer selvtillit i dag? Selv har jeg ikke helt sett poenget med denne ordningen. Å presentere saken betyr jo at en skal referere saksframlegget fra administrasjonen, ikke legge noe saklig til eller trekke noe fra. En skal ikke argumentere mot saken under saksframlegget. Jeg mener at det er debatten i etterkant av saksframlegget som er interessant for en politiker. Dersom noen representanter føler det vanskelig å ta ordet, bør jo partifeller kunne være behjelpelig med den framstillingen en ønsker fra partiet og fordele innleggene på alle sine kommunestyrerepresentanter.

Selv har jeg aldri observert at ordfører har vært ubehagelig mot noen på grunn av deres ytringer. Snarere tvert imot. Han kan få så håret flagrer fra talerstolen enkelte ganger, men svarer høflig og uten å vise negativitet. Om han kan ha vist tegn på irritasjon i noen situasjon, anser jeg ikke det som grunn til offentlig gapestokk. Det jeg med sikkerhet har observert er at andre representanter har ytret seg med både sinne, liten respekt og arroganse fra talerstolen. Her anbefaler jeg alle som vil gjøre seg opp en egen mening om å lytte til kommunestyremøtene vi har avholdt etter at Olafsen tok over som ordfører.

Jeg har, i motsetning til det som påstås i denne «interpellasjonen», blitt imponert både over Olafsens diplomatiske og kommunikative evner. Jeg kan innrømme at også jeg var en smule skeptisk til hans unge alder i forhold til en slik rolle. Denne skepsis har blitt gjort til skamme.
Å argumentere med alder blir i det hele tatt veldig usaklig. Han mestrer rollen utmerket så langt. Jeg har selv motsagt både ham og varaordfører ganske kraftig i leserinnlegg når det gjelder enkelte politiske saker, men har aldri opplevd at dette fører til negative vibber. Jeg mener bestemt at dette gjelder også andre personer han samhandler med. Jeg opplever kritikken, slik den er framsatt, som usaklig og urettferdig. Dette tror jeg ingen av partiene i opposisjonen tjener på. Egentlig synes jeg dette er en trist sak. God samhandling krever imøtekommelse fra alle parter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags