Kamp mot trafficking og for kvinners rett til utdanning

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVi i Gjøvik Soroptimistklubb støtter arbeidet mot vold mot kvinner, trafficking og for kvinners rett til utdanning , både lokalt og internasjonalt. 10.desember er vår internasjonale markeringsdag for disse sakene.

Det er hele 69 år siden 10. desember i 1948 - dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble signert,- ble et tydelig signal til verden fra de forente nasjoner om at grunnleggende rettigheter skal være like for alle. Vi i vårt land i dag ser på disse rettighetene som den største selvfølgelighet -uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet. Kampen for aksept av at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter er ikke over. Dessverre,- langt fra over. Brudd på rettighetene skjer hver eneste dag – innenfor mange områder.

Listen over utfordringer knyttet til brudd på menneskerettighetene er lang. Som soroptimister ønsker vi  i denne artikkelen spesielt å peke på to områder som i særlig grad berører kvinner: Menneskehandel og rett til utdanning. Kvinner som ønsker bedre livsvilkår for seg og sine, smugles ut av hjemlandet og lures ut i prostitusjon med elendige kår. «Smarte» bakmenn beriker seg på dem . Dette har blitt vår tids slaveri.

Mange av dem – særlig fra Øst-Europa - kommer til Norden og Norge. De finnes i vår egen by. Kvinner fanget inn i en håpløs situasjon det er nesten umulig å komme seg ut av. En hengemyr av «forpliktelser» som det aldri har vært meningen skulle kunne gjøres opp. Alt fordi man hadde en drøm om en bedre framtid for seg og sine. Norske soroptimister har gjennom flere år satt fokus på menneskehandel og antitrafficking arbeid, blant annet gjennom teaterforestillingen «Valgt det» som er vist mange steder i landet.

Artikkel 26 i menneskerettighetserklæringen sier at enhver har rett til undervisning. Det er langt igjen til at alle faktisk FÅR undervisning. Kvinner undergraves i mange samfunn, samtidig som deres tilstedeværelse er avgjørende for å holde «hjulene i gang». Kunnskap er makt og gir bedre grunnlag for å ta selvstendige valg. Utdanning gir håp om en bedre framtid. For mange mennesker – og spesielt kvinner og jenter- er det ikke en selvfølge å få lære å lese, skrive og regne.

Gjennom vårt arbeid – og vårt norske utdanningsfond- bidrar vi årlig til at mange kvinner får bistand til utdanning, verden over. Vi har også prosjekt i Moldova, hvor unge får sommerkurs i det vi kan tenke på som alminnelige ferdigheter og rettigheter, blant annet om det å sette grenser for egen kropp.

Soroptimist Norway er en del av Soroptimist International, med sete i FN . I Norge har vi ca. 1800 engasjerte yrkeskvinner , – og vårt formål er å være en global stemme for kvinner, blant annet gjennom vår posisjon og vårt påvirkningsarbeid innenfor FN. På verdensbasis har vår organisasjon om lag 80.000 medlemmer. Og vi er virkelig en global stemme for kvinner.

La 10. desember bli en dag der du som leser dette, gjør deg noen tanker om menneskerettigheter, og få et bevisst forhold til brudd på disse rettighetene. Det at vi hver og en tar stilling til dette, styrker fellesskapet som også internasjonalt betyr mye for både enkeltindividet og samfunnet. Til tross for at menneskerettighetserklæringen er en utredning som faktisk er oversatt til minst 360 språk, er det langt igjen til at FN sine bærekraftsmål – blant annet i forhold til både menneskehandel og rett til utdanning- er nådd. Din holdning betyr noe.

Vil du være med og vise din holdning til dette, arrangeres det fakkeltog fra Youngstorget søndag 10.desember kl 17.30 for å markere våre hjertesaker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags