Mat, omsorg og økonomi

Arkivbilde: Gimle storkjøkken

Arkivbilde: Gimle storkjøkken

Av
DEL

LeserbrevMat, omsorg og økonomi

God og ernæringsriktig mat og matlyst er en helt sentral og svært viktig del av omsorgstilbudet vårt. For å sikre at ingen blir underernært eller feilernært, er det veldig mange forhold som vi må ta hensyn til; matallergier, diettbehov, vansker med å svelge, personlige preferanser osv. Alle skal være sikre på at de får riktig og god mat ut fra sine behov. Maten skal være laget, tilrettelagt og servert slik at det gir matlyst – også til de som sliter med det. Maten skal holde en hygienisk standard slik at den er like trygg enten den blir servert på et trivelig fellesmåltid på et sjukehjem, i en omsorgsbolig eller hjemme hos den enkelte. Dette er ei vanskelig og veldig sammensatt oppgave som de ansatte på Gimle klarer med glans – i gamle, slitte og lite hensiktsmessige lokaler. De ansatte på kjøkkenet er stolte av jobben sin – med svært god grunn.

Men vi kan ikke fortsette i dagens lokaler. Hele bygget skal etter hvert rives. Gimle skal utvikles til et område for moderne omsorg for personer med demens. De må kunne bevege seg fritt omkring på området uten å bli utsatt for fare eller gå seg bort. Samtidig skal området være åpent for folk som kommer utenfra. Jeg er usikker på hvordan vi skal løse dette. Men jeg er sikker på at det er svært vanskelig å kombinere dette med mye biltrafikk og omfattende vareleveranser til og fra et kjøkken og vaskeri. Arbeiderpartiet har låst seg til at nytt kjøkken skal ligge på Gimle før denne konflikten er avklart. De viser til at det er gjort vedtak i et årsmøte som alle kommunestyremedlemmer er bundet av. Etter vår vurdering er dette å gjøre viktige beslutninger i feil rekkefølge og uten tilstrekkelig faglig grunnlag. Vi mener at dette er uansvarlig av kommunens største parti. Jeg vet at flere av AP´s egne kommunestyrerepresentanter er enig med SV i dette, men de er tvunget til å stemme for noe de er imot – til og med under trusler om eksklusjon.

I valget mellom å bygge nytt kjøkken og vaskeri i egen regi eller å samarbeide med Gjøvik, har Vestre Toten SV konkludert med at et interkommunalt samarbeid er den beste løsninga økonomisk og faglig både på kort og lang sikt. Ved å slå sammen produksjonskjøkkenene sparer begge kommunene fordi vi utnytter kapasiteten på produksjonsutstyret bedre enn når vi driver hver for oss. I tillegg sparer Vestre Toten en investering på 30 -35 millioner til et nytt bygg. I sum vil Vestre Toten spare 3,8 millioner årlig på et slikt interkommunalt samarbeid. Det høres kanskje lite ut. Men satt opp mot et årlig innsparingskrav på rundt 30 millioner årlig i årene framover, utgjør det 12 %. Dersom alternativet er å ta ned omsorgsbudsjett med 3,8 millioner, vil det ramme brukerne i form av færre plasser eller andre kutt i tilbudet.

Kjøkkenet på Gjøvik produserer mat med samme metode og kvalitet som kjøkkenet på Gimle. Det er grunn til å tro at de ansatte der er like dyktige og stolte av jobben sin som våre ansatte er – og med like god grunn. Det er ingen ting som tyder på at et interkommunalt samarbeid vil gå ut over matkvaliteten eller matlysten. Jeg kan forstå de ansatte på Gimle kan oppleve det som utrygt å skulle inngå i nytt, større og ukjent fagmiljø. Men lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår vil være som nå og reiseavstanden til Gjøvik er ikke lenger enn at svært mange reiser begge veier til jobb daglig. Jeg er derfor ganske trygg på at våre ansatte vil finne seg raskt til rette og fortsatt være like stolte av jobben sin også etter en sammenslåing.

Det kommer stadig ny teknologi også innen matproduksjon. Ny teknologi koster gjerne litt mer og har som regel litt større kapasitet. For å fortsatt kunne ligge i front og kunne utnytte muligheter, er det derfor ingen ulempe å ha et noe større produksjonsvolum enn dagens kjøkken. Jeg tror vi går i retning av at brukerne vil ønske større valgfrihet både når det gjelder hva slag mat de foretrekker og når de ønsker å spise. For kunne imøtekomme slike ønsker ser vi allerede nå at Sjukehuset innlandet tilbyr langt flere valgmuligheter til sine brukere. Produksjonsmetoden som de bruker, er mye lik den som brukes både på Gimle og på Kirkeby. Men måten de pakker porsjonene er slik at den enkelte kan velge fra en meny med mange retter hver dag.

Et bredt politisk flertall i Vestre Toten har satset mye for framtida de to siste periodene; ny svømmehall, to nye skoler, to nye idrettshaller og nye omsorgsboliger bare for å nevne de tyngste løftene. Dette koster mye. Kommunen har høg gjeld. Stadig mer av inntektene går med til å betale renter og avdrag. For å få til en slik tung satsing for framtida, har flertallet innført eiendomsskatt på boliger. To skoler er nedlagt. Dette er ikke populære – men nødvendig beslutninger for kunne satse så mye for framtida som vi har gjort. Omstillinger og strukturendringer møter som regel mye motstand og skaper ofte politisk støy. Men det går som regel bra. Elevene fra Ihle trives på skolen på Bøverbru. Ungdomsskoleelevene fra Reinsvoll gleder seg til å begynne på ny skole på Raufoss til høsten.

I neste kommunestyreperiode må det bygges flere omsorgsboliger, vi har et formidabelt etterslep på vegvedlikehold og vi har mange andre tunge oppgaver som står i kø og som vil koste mye. Samtidig vil ikke inntektene øke like raskt som de har gjort de siste åra og vi kan ikke øke eiendomsskatten. For å kunne løse alle disse oppgavene, må vi derfor fortsette å jobbe smartere, utnytte ny teknologi, endre og omstille. Med de innsparingskravene som ligger i økonomiplanen er et interkommunalt samarbeid om kjøkken og vaskeri antakelig en av minst smertefulle omstillingene kommende kommunestyre må gjennomføre i kommende periode.

Hans Petter Olsen
Gruppeleder Vestre Toten SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags