Luftambulanse i Innlandet – et nyttårsønske

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Bjørn Y. Hermansen fra Kapp hadde rett før jul et leserinnlegg med et nyttårsønske om en ny luftambulansebase på Innlandet – snarest mulig. Han viste til at regjeringen, etter innspill fra Venstres Ketil Kjenseth, nylig har bevilget 10 millioner kroner øremerket til prosjektering av en ny luftambulansebase på Innlandet (ifølge Kjenseth «ved Mjøsbrua»). Hermansen mener vi ikke har tid å miste, ei heller liv, og han spør hva som nå skjer videre.

Denne bevilgningen kom nokså overraskende på oss alle. Aldri tidligere har man vært så nær en ny luftambulansebase i Innlandet, i tillegg til Dombåsbasen. Men det er mye uavklart, og mange formaliteter som må på plass. Ikke minst må vi vite at det bevilges ytterligere midler både til bygging og drift av en ny base. Som Hermansen skriver er luftambulansetjenesten i Norge statlig finansiert, og koordineres via et nasjonalt luftambulansekontor i Bodø (Luftambulansetjenesten ANS). De er igjen underlagt landets fire regionale helseforetak. Helse Sør-Øst har derfor en nøkkelrolle for luftambulansestrukturen i vårt område. Prehospital divisjon i Sykehuset Innlandet (SI) har et nært samarbeid både med Luftambulansetjenesten ANS og Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet har alene ikke muligheter for finansiering av en ny luftambulansebase. Det er svært ønskelig med en rask politisk avklaring om videre finansiering, og mange aktører må altså ta tak i saken.

Plasseringen av en permanent luftambulansebase bør nok sees opp imot fremtidens sykehusstruktur i Innlandet. En fremtidig sykehusstruktur er imidlertid ikke på plass før om minst 8–10 år, så som Hermansen skriver vil nok etablering av en ev. midlertidig base bli et tema. Hvilket er mulig, på forholdsvis kort tid, men det forutsetter selvsagt både tilstrekkelig vilje og finansiering.

Både ledelsen og prehospital divisjon i Sykehuset Innlandet har ved gjentatte anledninger de siste årene hevdet at det er et stort behov for en luftambulansebase på Innlandet. Andre viktige pådrivere har vært befolkningen generelt (via leserinnlegg osv.), kommunene (via diverse høringsinnspill), Folkebevegelsen for ett komplett akuttsykehus ved Mjøsbrua, avisredaksjoner, fagforeninger, pasientorganisasjoner, politikere og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Også opposisjonen har vært entydig positive; sammen med 10 millioner som et sterkt og forpliktende politisk signal fra regjeringen burde forutsetningene for en baseetablering på Innlandet nå være meget gode.

Fra prehospital divisjon sin side har vi vært tydelige på at vi mener den beste plasseringen av en slik base vil være sentralt i Mjøsområdet, ved Mjøsbrua. Det er flere årsaker til det, både faglige, geografiske og demografiske. Fra Mjøsbrua vil man nå flest mulig pasienter på kortest mulig tid, både med helikopter og med legeambulanse. Vi mener denne plasseringen er den beste både i en fremtidig modell med ett hovedsykehus ved Mjøsbrua, og i en eventuell to-sykehusmodell med ett akuttsykehus i hvert fylke. Vi aksepterer imidlertid at det finnes andre meninger om hvor basen bør etableres, og vi har registrert mange innspill på dette, fra Gjøvik/Toten i vest til Elverum/Rena/Koppang i (nord) øst, Hamar/Stange i sør og Lillehammer i nord. Forhåpentligvis vil ikke en lokaliseringsstrid føre til at muligheten for etablering av en base svekkes. Dette burde være en sak som kunne samle befolkningen i Innlandet, i stedet for å splitte den. En ny luftambulansebase vil utvilsomt være et gode for HELE Innlandets befolkning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags