Luftambulanse i Innlandet

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Behovet for Luftambulansebase Innlandet har lang historikk, sett opp mot utviklingen i akuttmedisin. Undertegnede startet interessen med en studie fra Norsk Luftambulanse i 2013. Denne og senere rapporter viser 2 hull for Sør-Norge sin del, Innlandet og nord i Telemark. I tillegg fikk Evenes sin base mai 2015, den første på 21 år, men det er likevel noe igjen til vedtatt mål fra Stortinget, full dekning.

Den siste avisdekningen dokumenterer behovet. Det er også blitt skrevet om gjentatte ganger, av Dag Frode Kjernlie, Folkeaksjon for et komplett hovedsykehus og undertegnede. Så var det litt positiv stemning ved siste årsskifte, da Venstre med Ketil Kjenseth, klarte å få 10 mill. på statsbudsjettet for i år.

Utover året kommer mistanken, jo det skal gjøres en total gjennomgang av Luftambulansetjenesten i Norge. Stopp litt her, det ligger et anbudsgrunnlag her fra 2016, diverse rapporter og utredninger som meget godt beskriver Luftambulansetjenesten i Norge. Så hva skal man utrede/gjennomgå?

Så kommer presiseringen, med spesielt fokus på Innlandsbase. Så et meget godt stykke arbeid er gjort. (OA 22.11.17). Dokumentasjon på behovet foreligger fra AMK Innlandet. Samtidig en politisk klage fra Venstres Kjenseth, hva finner man på Lørenskog, hvor man allerede har 2 helikoptre på basen, det ene som overflyttings helikopter mellom sykehus.

Hvor står vi i dag, etter mange argumenter fra oss som er FOR? Jo det er en meget vesentlig part som vi ikke har hørt fra på 2 år, Helseforetaket Sør-Øst. De har jo bestilt siste gjennomgang, og hva, og når skjer det noe?

Jeg har før i leserinnlegg argumentert for følgende forslag: Vedta en ny base Innlandet-Mjøsområdet, legg gjerne til framtidsløsning lokalisert ved nytt hovedsykehus, men velg samtidig en midlertidig base, i samme vedtak. Med det mener jeg, spør dagens operatør, NLA, hvor lang tid de trenger for å få plass en midlertidig base.

Da spares liv, både ved ulykker og sykdom, og Innlandet har ingen å miste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags