Luftambulanse i Innlandet - snarest

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Innlandets befolkning har udiskutabelt et svært dårlig luftambulansetilbud ved akutt skade eller sykdom. Vi vet at Sykehuset Innlandet (SI) gjentatte ganger har fremført et ønske om en ny Innlandsbase, men det er Helse Sørøst som sitter med nøkkelen, og de er direkte negative. Er Innlandets befolkning mindre verdt enn de som bor rundt Oslogryta? Oslo-området har nå TO luftambulanser på Lørenskog, ETT redningshelikopter som også kan brukes til luftambulanseoppdrag noen få mil sør for Oslo (Rygge), samt EN akuttlegeambulanse midt i Oslo.

Et dekningskart utarbeidet i fjor av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med SI viser med tydelighet hvor dårlig luftambulansedekningen er på Innlandet. En ny base i Mjøsområdet (i tillegg til Dombåsbasen) vil nå en stor befolkning på nærmere 300.000 innen 25 minutter etter varsling. Oppland og Hedmark er også store hyttefylker med mange hendelser utenfor farbar vei. I dag er vi avhengig av å vente på luftambulanse fra Oslo, Ål eller Dombås. Det tar altfor lang tid!

Det har definitivt vært en utvikling de siste par årene som tilsier et økende behov for en luftambulansebase i Mjøsområdet. Funksjonsfordelingen ved sykehusene vil øke de neste årene, hvilket tilsier lengre transportavstander. Og det har vært veldig fokus på at Innlandets befolkning har et dårligere tilbud enn nødvendig innen hjerneslag- og hjerteinfarktbehandling – altså veldig tidskritiske hendelser. En stadig økende andel av disse pasientene får nå denne tidskritiske behandlingen i Oslo (eller Trondheim), og slik vil det være i mange år ennå, til vi evt får et hovedsykehus som vil ha muligheten til å opprette et oppdatert og moderne behandlingstilbud til disse pasientene. I sommer har vi også hatt mange stygge trafikkulykker hvor man ikke har hatt tilbud om luftambulanse.

Fagdirektøren i Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard, uttalte så sent som september i fjor at « … ikke noe tilsier et behov for en ny luftambulansebase i Innlandet». Dette er helt utrolig sagt av en fagdirektør. Hun begrunner dette med at «det er for dyrt», at ambulansetilbudet på innlandet er «forsvarlig», og at det «ikke er påvist kapasitetsproblemer innen luftambulansetjenesten i dag». Det siste er direkte feil, for helsemyndighetene har nå satt inn svært kostbare tiltak for å styrke luftambulansene i Oslo (!) nettopp pga for liten kapasitet.

Vi innser at det er kostbart med en ny luftambulansebase. Men det vil ikke være dyrere enn ved de 12 andre basene i landet. I fjor ble det opprettet en ny base i Harstad, så det går an! Og tenk hvilke kostnader det medfører dersom en pasient med blodpropp i hjernen eller hjertet får fisket ut denne såpass sent at han/hun ender opp som sykehjemspasient resten av livet! Vi vet at det skjer. Antall eldre øker også år for år, og med det antall pasienter som får hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Vi er fullstendig klar over at det er ambulanse- og legevaktstilbudet som er grunnstenen i beredskapen, og vi er glade for at vi har en god ambulansetjeneste på Innlandet! Men en luftambulanse utgjør utvilsomt et svært verdifullt supplement til ambulansene, som i mange tilfeller kan være livreddende.

Et luftambulansehelikopter sentralt i Mjøsområdet vil innen 10 – 12 minutters flytid nå Rena, Elverum, Dokka, Torpa, hele Ringsaker, Toten og Stange. Innen 18 – 20 minutter nås Koppang, Solør, Hadeland, Ringebu og Fagernes. Alle Mjøsbyene nås innen 4 – 6 minutter.

Vi håper at alle gode krefter kunne samles om å «kjempe mot» et Helse Sør-Øst som ser ut til å ville nedprioritere oss «på landsbygda»! Pasientorganisasjoner, avisredaksjoner, politiske partier, fagfolk, enkeltpersoner, motstandere og tilhengere av en hovedsykehusmodell: la oss stå samlet om et krav om en luftambulansebase i Mjøsområdet – snarest!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags