Luftambulansen til Innlandet – hva nå HSØ?

Arkivbilde

Arkivbilde

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Innlandet har en svært dårlig luftambulansedekning, det er det ingen tvil om. Alle politiske partier er enige om at Innlandet (Mjøsområdet) trenger en luftambulansebase. Ledelsen og prehospital divisjon i Sykehuset Innlandet har kjempet lenge for dette. Denne basen vil komme i tillegg til basen på Dombås. Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) fikk i fjor gjennomslag i regjeringen for en oppstartsbevilgning på 10 millioner kroner til «prosjektering av en luftambulansebase på Innlandet». Det er vi glade for! Helse Sør-Øst (HSØ) fikk oppdraget – og pengene. Så ble det stille. Helt stille.

Vi har henvendt oss flere ganger til HSØ, og fått vite at man avventer en nasjonal utredning om luftambulansestrukturen. HSØ har, etter hva vi forstår, selv et ansvar for denne utredningen. De forhaster seg ikke, og for utenforstående kan det virke som om målet er å trenere saken. Er ikke HSØ interesserte i at Innlandet skal få en luftambulansebase, selv om signalene fra regjeringen er soleklare?

Behovet på Innlandet er utvilsomt. Penger er bevilget. Man trenger ikke en lang og byråkratisk utredning for å fastslå dette. Ikke minst tilsier den medisinske utviklingen bare de siste årene at man MÅ ha en luftambulanse stasjonert i Mjøsområdet. Stadig flere hjerteinfarkt og hjerneslagpasienter får nå sin livsviktige behandling i Oslo, og dette er tilstander som haster! Og luftambulansetilbudet for øvrig på Innlandet ved akutt skade eller sykdom er altfor dårlig. Vanlige «hjulambulanser» gjør en kjempejobb, og er sammen med legevaktene grunnsteinen i akuttberedskapen. Men det er en kjensgjerning at mannskapet på luftambulansene har muligheter som vanlige ambulanser ikke har. Og ikke minst: de kan FLY – over køene, og over åsene, og utenom veiene. Selvsagt setter været sine begrensninger, men over 90 % av oppdragene påvirkes ikke av været. Og dersom tåka ligger tykk, kan mannskapet rykke ut med en legebil, eller sammen med ambulansepersonell. Luftambulansen er et supplement til den vanlige beredskapen, den erstatter ikke ambulansetjenesten.

Det tar for lang tid å vente på en ledig luftambulanse fra Oslo. Rundt tre kvarter til det sentrale Innlandet. Og vi vet at de to luftambulansehelikoptrene i Oslo er svært presset på kapasitet. Vi har også fått med oss at luftambulansene i Oslo nå tilføres ytterligere ressurser – mange millioner – for å styrke kapasiteten. Burde ikke disse ressursene heller gå til et Innlandshelikopter, i tillegg til de 10 millionene fra regjeringen? Da kunne vi jo snart vært i gang! Et helikopter på Innlandet vil jo kunne frakte mange av pasientene som Oslohelikoptrene frakter fra Innlandet i dag, og således minske presset på Oslobasen. Vi har stilt spørsmålet før: er vi som bor på Innlandet mindre verdt enn befolkningen rundt Oslofjorden?

Vi har baser på Ål i Hallingdalen og på Dombås i Gudbrandsdalen, men også disse bruker tre kvarter til en time på å komme seg til Mjøsområdet. Det er altfor langt unna når det haster!

I Norge i dag er det 12 luftambulansebaser. Den siste ble etablert i fjor, på Evenes i Nord-Norge. Noen argumenterer med at det er «for dyrt» med en ny luftambulansebase på Innlandet. Men det er IKKE dyrere på Innlandet enn andre steder i landet.

Vi ønsker nå et HELT KONKRET svar fra Helse Sør-Øst: Når kommer den nye luftambulansebasen på Innlandet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags