Løsningsforslag til å styrke den samfunnskritiske infrastruktur på et regionalt nivå

Av
DEL

LeserbrevI en slik ekstraordinær situasjon er det viktig at vi gjør smarte og forebyggende tiltak.
Vi vet at sykehusene våre ikke vil ha sengeplasser nok til tilstander slik vi har erfart dem i Nord-Italia. Det er både i forhold til å kunne passe på alle de sårbare pasienter som ikke har blitt smittet, så vel som å skjerme dem mot smitte. Et fornuftig tiltak ville derfor være å ikke ha koronapasienter i samme bygning og med personal som måtte krysse mellom disse.
Her på Gjøvik har vi Quality og Clarion hotel, Hovdetun Hostel samt Elton rett i bygrensa. Dette er bygninger som til sammen har hundretalls sengeplasser, god logistikk og fasiliteter til å kunne fungere som virushospitaler for de med symptomer som krever pleie og overvåking. Ikke vil det bare avlaste sykehusene, det vil også være en mye mer rasjonell og rimelig måte å hjelpe en næringsbransje på randen av kollaps enn å subsidiere med renteutsettelser eller andre pakkeløsninger. Dersom behovet skulle bli større kan også studentboligene på Kallerud være et alternativ ettersom undervisning er stengt ned, og det som de fleste trenger nå er å være sammen med den nære familie.

En slik løsning (vil jeg anta) også kan avlaste sykehuspersonell dersom man supplerer små «task forces» av utdannet personale med frivillige. En annen potensiell positiv effekt er at omgivelsene og det at man blir ivaretatt eller har anledning til å handle vil dempe noe av angsten og usikkerheten som følger av slike traumatiserende begivenheter.

Der er mangel på samfunnskritisk utstyr. Det ville være nyttig om myndigheter satte sammen et utvalg som kunne kartlegge dette og så tidlig som mulig melder dette ut. Vi har noen utrolig flinke virksomheter her på innlandet. Det skulle undre meg om ikke det var mulig for eksempel å kunne produsere noen brukbare respiratorer eller annet teknisk hjelpeutstyr.

Tenk alternativt og kreativt. Vi er som samfunn best rustet dersom alle får bidratt med deres evner så godt de kan. Med utgangspunkt i at det utarbeides gode retningslinjer, rutiner og testing, så er det kanskje mulig at restauranter og andre serveringsteder i større grad kan tilby å kjøre ut med middager? Man støtter dermed enda en sårbar bransje, samtidig som man får brutt «karantene-monotonien».

Ring bestemor. Skype med en kompis du vet sliter med angst og ensomhet fra før. Vis samfunnssinn og initiativ. Det nytter!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags