Lokalvalget og kameler!

Alberto Thormodsen

Alberto Thormodsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevValglokalene er ryddet, lyset er slukket og dørene stengt; lokalvalget 2019 er offisielt over. Som i mange andre kommuner, ventet velgerne i Østre Toten på resultatet av opptellingen av stemmer med litt varierende interesse. Kaffen ble satt over til nyhetene på morgenkvisten etter valgnatten, med håp om at nettopp det partiet som fikk éns stemme vant valget. De som trodde at seieren var i boks, fikk kaffen i vrangstrupen over etterspillet da resultatet var klart. «Hvem er vinnerne, hvem er taperne og hvem samarbeider med hvem!?» Svaret er selvsagt at det er ingen vinnere eller tapere; fremtiden er noe vi forvalter i fellesskap. Og selv om valget er demokratisk, så er kanskje ikke etterspillet rettferdig, på flere plan. Velgerne stemte på et ukjent resultat og de som flest antall stemmer ble sittende med skjegget i postkassa.

Det kan virke som om at dagene etter valgvaken var preget av hastige avtaler og vriene forhandlinger, for listekandidater og partier. Resultatene viste at heller ikke denne gangen hadde noen av partiene fått enerådende flertall. Så, hastige møter blir avhold på kammerset, og til kaffen må flere svelge kameler, store og små. Noen klarer etter hvert å finne frem til felles politisk plattform på kryss og tvers i det politiske landskapet, mens andre roper på rettferdighet eller omtelling. Vi velgere er ikke lenger i hovedfokus, vi er redusert til passive tilskuere; nå er det den politiske maktkampen som gjelder!
En stor takk til Tom Svellet (AP) med sitt innlegg i OA 20. september i år, der han bl.a. lufter et viktig retorisk spørsmål: «Er det da politikken som er avgjørende eller er det posisjoner?» Det er et godt spørsmål, men som totningen sier; «det spørs åkke du spør!» For dette må være et spørsmål listekandidater og medlemmer av politiske partier selv må kunne svare på.

For oss andre velgere generelt sett, er fokus på det samme nå som før valget: Hvordan fremtiden blir for oss i Østre Toten, og hva slags politikk skal sette kursen for kommuneskuta? «En politikk som ut fra partiprogrammene i årets valg synes å være nesten identiske» sier Tom Svellet selv i samme avisinnlegg; jeg kunne ikke vært mer enig i akkurat det.
Allianser, på tvers av partitilhørighet for å oppnå flertall, er en realitet som er kommet for å bli med mindre det skjer noe usedvanlig. Alternativet til politiske partier som fortsetter med postforhandlinger, er at det kommer til å poppe opp flere sakspartier og andre partipolitiske, uavhengige valglister med kandidater i og utenfor partipolitikken. Velgeren ville da iallfall vite på forhånd at stemmen ikke ble kastet bort på hule løfter, gjetting og spådommer.

Så, når det påstås at det ble et rødgrønt flertall på Østre Toten, blir det helt feil for en velger, fordi en slik stemmeseddel fantes ikke før valget 2019! Jeg mener at hvis allianser blitt kunngjort på forhånd og før avstemmingen, ville det vært med på å løfte lokaldemokratiet, respekten for velgeren og valgdeltakelsen til nye høyder. Hvis ikke dette kommer på plass, blir valgene like spennende som å gå på samme restaurant hvert fjerde år, der menyen er variert men hovedretten alltid lapskaus. Skal det være en kamelsnurr til kaffen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags