Gå til sidens hovedinnhold

Stå opp mot de høyreekstreme!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dagens samfunn er under forandring, og vi ser en stadig økende polarisering og høyreekstremisme som slår større og kraftige røtter rundt oss. Dette er mennesker og grupper som har en ideologi som er farlig for samfunnet, for demokratiet og for alle andre som ikke deler samme tankegangen – uavhengig av politisk ståsted. Vi står overfor en kamp mot hat og fremmedfrykt i Norge, og vi må stille opp og ta avstand fra det de ekstremistiske gruppene og menneskene står for.

Ytringsfrihet - eller diskriminering?

Noen av disse gruppene forbeholder seg retten til å bruke ytringsfriheten sin hvor budskapet er, ifølge dem, å være kritisk til innvandrere og til islam. De er redde for hvilke konsekvenser det får for oss etnisk norske dersom «islam og muslimene tar over Norge og verden, og får herje fritt». Det underliggende budskapet i dette er hatpropaganda, og å sette personer med ulik bakgrunn og religion opp mot hverandre. De vil skape frykt, og skjærer alle over en kam.

Høyreekstreme på frammarsj

Det finnes også de organisasjonene som direkte fører hatpropaganda mot personer som har en annen bakgrunn, religion, etnisitet, seksuell orientering, hudfarge eller holdninger enn seg selv. Dette er ideologien som startet andre verdenskrig. De marsjerer stolte i gatene med bannere og flagg, med et budskap om at alle ikke er like mye verdt. De skiller mellom den «rene rasen» og den «urene rasen». På dokumentarer om disse organisasjonene kan vi se samlinger der de holder på med det de kaller for lek, men som i praksis er kamptrening og voldsutøvelse. De gjør seg klare til kamp. Mange er allerede voldsdømte aktivister på ytre høyrefløy.

Ikke naiv og ukritisk - men kildekritisk.

Dette hatet og fremmedfrykten har ikke bare spredd seg til gatene, det ligger også og lurer i kommentarfeltene på Facebook og til nettaviser. Det argumenteres for at det er skepsis til muslimer, innvandrere og islam, når det i realiteten er basert på fremmedfrykt og generalisering. Rasisme og fremmedfrykt er ofte basert på mangelen av kunnskap, og derfor er det viktig at vi er kildekritiske og formidler troverdige kilder i den daglige samfunnsdebatten på nett. Det betyr ikke at man skal være naiv og ukritisk til lignende strømninger hos religiøse fundamentalister.

Lar seg ikke tie ihjel.

Det er mange som mener at de høyreekstreme kan ties i hjel, og at det ikke bør vies noen oppmerksomhet. Dette er like farlig. Vi har selv fått kjenne på hatet dette kan føre til i sin mest ytterliggående form, sist gang 22.juli 2011. Vi vet hva disse menneskene står for, og vi vet hva disse kreftene kan gjøre mot mennesker og samfunnet. Det er like farlig at vi som ikke deler samme ideologi og tankegang tier dette i hjel, når vi vet at grupperingene vokser seg større og større for hver dag som går. Vi må gå aktivt ut og ta et standpunkt mot dette.

Møt opp 9. juni!

Som en direkte reaksjon på mange av disse organisasjonene, støtter vi opp om arrangementet «Sammen i Gjøvik – For En Mangfoldig og Inkluderende By». Dette er ment som en motreaksjon hvor mangfold, inkludering og det flerkulturelle samfunnet står i fokus. Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å delta på dette arrangementet, og ta et aktivt standpunkt for hvilket samfunn vi vil Norge skal være.

Vedtatt på årsmøtet i LO GLTV, 27. april 2018.

Kommentarer til denne saken