«Skeiv» på bygda

Helseutvalget pin

Helseutvalget pin Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevLørdag 6. oktober arrangerer FRI Innlandet, i samarbeid med Helseutvalget i Oslo, et åpent og gratis Helseseminar på Hamar om helserelaterte utfordringer for LHBTQI personer i Innlandet.

Hvordan er det å være «skeiv» i Innlandet i 2018? Det finnes ikke noe entydig svar som sier at «så bra» eller «så dårlig» er det å leve og bo i Innlandet for de av oss som har en kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og/eller seksualitet som bryter med den heterofile normen. Noen lever åpent og har ingen større utfordringer med dette. Andre sliter mye, og opplever det som svært vanskelig å finne en trygg og god arena for å leve som den de er, i det området av Innlandet de lever sitt liv i.

Å definere seg som skeiv er å definere seg som tilhørende en minoritet. Opp gjennom historien har vår minoritet blitt stemplet både som kriminell og via psykiatrisk diagnose som syk. Det norske lovverket har heldigvis, gjennom lange og tøffe kamper, blitt endret slik at mennesker som tilhører denne minoriteten i dag er tilnærmet rettslig likestilt med heterofile. Den psykiatriske diagnosen har også blitt fjernet og vår minoritet er ikke lenger medisinsk definert som syk.

Til tross for disse enorme fremskrittene for skeive, er det kanskje ikke den enkleste minoriteten å tilhøre. Vi ser at fordommer og holdninger ofte henger igjen i det gamle i lang tid etter at det offentlige Norge har endret seg.

22. august i år presenterte Likestillingssenteret på Hamar og Østlandsforskning resultater fra en levekårsundersøkelse i Agder. Undersøkelsen konkluderer med at Agder-fylkene har særlige utfordringer sammenlignet med resten av landet når det gjelder skeives levekår, men FRI Innlandet kjenner seg igjen i hovedpunktene fra undersøkelsen via kontakt med sine medlemmer og andre skeive i Innlandet.

Noen av hovedpunktene er:

• Hver tredje respondent har hatt redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse.

• Høyere risiko for å ønske å begå selvmord enn andre grupper.

• Spesielt bifile kvinner og transpersoner sliter med psykisk uhelse og er sterkt påvirket av dette.

• Det later til at skeive ikke opplever det som en selvfølge at skeiv identitet skal likestilles med heterofil identitet.

• Skeive opplever at kompetansenivået i norsk helsevesen er lavt og at dette er en sterk merbelastning. En generell mangel på kompetanse om skeive i samfunnet kan også føre til negative holdninger, ubevisst diskriminering og trakassering av skeive på skole/ studiested og arbeidsplasser.

FRI Innlandet, Hedmark og Opplands fylkeslag for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, opplever at også skeive i Innlandet møter til dels store utfordringer knyttet til å kunne leve åpne, gode liv. Innlandet har geografiske forhold som gjør det utfordrende å skap trygge, sosiale arenaer for skeive der de bor, og hvor de kan møte andre tilhørende sin egen minoritet.

Årets Pride Innlandet i Brumunddal og Pride Hamar ble positive opplevelser for mange skeive i Innlandet. Samtidig viste enkelte debattinnlegg i media at vi fremdeles har en lang vei å gå for å øke kunnskapen og rive ned fordommer knyttet til skeive. Det gjelder både innad i familier, ute på skoler, på studiesteder, arbeidsplasser, i helsesektoren og ute i det offentlige rom. Men vi er på god vei til et åpnere og mer inkluderende Innland!

Lørdag 6. oktober arrangerer FRI Innlandet, i samarbeid med Helseutvalget i Oslo, et åpent og gratis Helseseminar på Hamar. Målet er å imøtekomme noen av de helseutfordringene skeive i Innlandet opplever. Helseseminaret er et arrangement for de som ønsker mer kunnskap og kompetanse innen LHBTQI miljøet, både som privat og/eller fagperson.

Temaer som vil bli berørt er:

• «Skeiv på bygda». Utfordringer i levekår/ livskvalitet og hvordan møter vi disse?

• Om betydningen av «åpenhet» knyttet til psykisk helse/ hva gjør det med mennesker som opplever at det er vanskelig å være «åpen»?

• Innlegg om transpersoners situasjon.

• Vår seksuelle helse.

• Bruk av rusmidler i LHBTQI miljøet.

• Muligheter for testing i Innlandet. Helseutvalgets «buss» vil være på stedet.

Helseseminaret krever påmelding og FRI Innlandet har fått god respons og mange påmeldte. Ta kontakt med FRI Innlandet på epost innlandet@foreningenfri.no hvis du ønsker å delta eller har spørsmål. Nye helseseminar kan settes opp ved behov.

Hildegunn Hodne, Nestleder, FRI Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags