Leksefri skole finnes ikke i Finland!

Illustrasjonsfoto
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
NB! MODELLKLARERT

Illustrasjonsfoto Foto: Berit Roald / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT Foto:

Av
DEL

LeserbrevNå er nok kommunevalget vel overstått for Odd Christian Hagen fra Rødt. Jeg kan kun håpe at valget gikk like strålende for Hagen som det gjorde ved sensur av min eksamens oppgave i pedagogisk psykologi ved Århus Universitet omhandlende den finske folkeskole. Samme oppgave som det i leserbrevet «Finland, forskning og fakta» kan leses at Odd Christian Hagen ser fram til å lese. Min masteroppgave er hovedsakelig basert på kvalitative metoder, som observasjon og intervju av elever og lærere i Finland. Oppgaven vil gi Hagen et inntrykk av hvordan trivsel og motivasjon blant finske skoleelever er i dag, etter den nye skolereformen ble innført i 2016. Det er hyggelig å lese at Hagen både ser fram til å lese min masteroppgave, samt at han anerkjenner kvalitativ forskning som noe man ikke skal kimse av. Allikevel føler jeg at Odd Christian Hagen kimser av mitt leserbrev «Misforståtte finske tilstander i Gjøvik-skolene» publisert den 5. mai og av min, på daværende tidspunkt, nylig avleverte masteroppgave. Hagen påstår at jeg i mitt leserbrev fører meg fram som et sannhetsvitne og at jeg i samme leserbrev beskylder ham for ikke å ha satt seg inn i min egen virkelighetsoppfatning av den finske skolen. Mitt formål med å skrive leserbrevet var å opplyse Odd Christian Hagen og andre interesserte om at det faktisk er lekser i skolen i Finland. Jeg forsøkte ikke å føre meg fram med en personlig overbevisning om hvorvidt det er lekser i de finske skoler eller ikke, men jeg ville informere om at skole elever i Finland får lekser. Videre beskylder jeg ikke Odd Christian Hagen for ikke å ha satt seg inn i min egen virkelighetsoppfattelse av den finske skole, derimot beskylder jeg ham for å ikke ha satt seg inn i den finske skole i forhold til lekser.
Hagen synes, at finnene har knekt en kode rundt lekser, skoledag, elevfokus og nytenking, dette skriver han, at han ikke selv har funnet på, men han har funnet ut av dette ved å sette seg inn i forskning og funn gjort av blant annet: Pasi Silander, Jan Merok Paulsen, Smithsonian Research Institute, Forskere ved Worchester University og BBC Educational Editorials. Jeg vil bli overrasket hvis noen av de ovennevnte personer eller institusjoner har kommet fram til at Finlands skole suksess skyldes leksefrie skoler, her vil jeg utfordre Odd Christian Hagen til å framlegge dokumentasjon.
Under mine 3,5 år som bosatt i Finland har jeg oppholdt meg mye på finske skoler, både i forbindelse med å innsamle materiale til min masteroppgave omhandlende finske skole forhold, men også i forbindelse med jobb. Utover dette har jeg selv hatt barn i den finske skole i 3,5 år nå. Derfor tør jeg påstå, at jeg motsatt Odd Christian Hagen har en del erfaring fra den finske skole, for å bruke Hagens egen formulering: dette er ikke noe jeg har funnet på, men noe jeg har funnet ut av; nemlig at det er lekser i den finske skole.
Misforståelsen om leksefri skole i Finland er utbredt, det er ikke bare Odd Christian Hagen, som tror at barn og unge i Finland ikke får lekser på skolen. Men det gjør det ikke mere sant og jeg finner det urovekkende at en kommunepolitiker bruker leksefri skole i Finland som et argument for å få stemmer. Hagen inndrar leksefri skole i forklaringen på Finlands skole suksess, og bruker dette som argument for at norske skoler skal være leksefrie. Det er ingen tvil om at skolene i Finland fungerer annerledes enn norske og at finnene har knekt skole koden. Men siden det er lekser i Finland blir det helt feil av en kommunepolitiker å bruke det som argument for å få stemmer til sitt parti, selv om leksefri skole har vært på valgplakaten i 12 år. Hvis Hagen ønsker å utvikle den norske skole for å gi norske elever bedre forutsetninger for innlæring, kan han helt sikkert finne mye nyttig i den finske skole, men leksefri skole vil han ikke finne i Finland.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags