Gå til sidens hovedinnhold

Om nye legvaktslokaler i Gjøvik

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjetil Kjendseth (V) er i valgkampmodus. I et leserinnlegg 1. august maler han friskt med «store bokstaver» hvor håpløse både den politiske og administrative ledelsen i Gjøvik kommune er i denne saken. Jeg skal ikke gjengi og kommentere alle de usakligheter og unøyaktigheter som brukes i innlegget. Det kan ikke være nødvendig i en sak som vi alle er opptatt av å løse til beste for vår befolkning. Jeg må derfor medgi at jeg blir provosert når han bruker ord som «hva er det Gjøvik kommune surrer rundt med» og «nå er det på tide at politisk ledelse i Gjøvik kommune tar ansvar». I stedet for å kommentere mange av de ulike påstandene i leserinnlegget vil jeg i stedet svare svært objektivt og nøkternt.

Det er helt nødvendig å finne en løsning for ny legevakt i Gjøvik. Dagens legevaktlokaler er både trange og upraktiske. Dette er både Kjetil Kjenseth og jeg enige om. Det har da også i lengre tid vært jobbet med å finne en god løsning. Etter nærmere to år med utredninger og dialog med Sykehuset Innlandet, måtte vi ved nyttårstider endelig konkludere med at det ikke var plass til en legevakt med de arealer og funksjoner som kreves innenfor sykehusets eksisterende vegger. Løsningen som er mulig på sykehuset er en kombinert ombygging og et påbygg. Et svært kostbart prosjekt, fordi det må bygges der hvor sykehuset har kritisk teknisk infrastruktur i bakken.

Hos Kjetil Kjenseth sitter tydeligvis millionene løst. Slik er dessverre ikke virkeligheten i kommunene. Jeg mener det er opplagt at vi må vurdere alternativer når kostnadene blir høye. I dette tilfellet vil kommunene måtte forskuttere 16 – 20 mill. kroner over driftsbudsjettet dersom løsningen på sykehuset velges. Gjøvik kommunes andel vil være 5,8 – 7,2 mill. kroner.

Alternativet som utredes på Haugtun kan lånefinansieres over Gjøvik kommunes investeringsbudsjett, og det vil derfor kun belaste driftsbudsjettet med renter og avdrag. Det vil også bli rimeligere enn løsningen på sykehuset. De andre kommunene i legevaktsamarbeidet får kun en økning i husleien og må ikke forskuttere investeringen.

Det er ikke Gjøvik kommune som skal beslutte dette alene. Saken skal behandles politisk i alle kommunene i legevaktsamarbeidet. Gjøvik kommune er vertskommune, og i hele prosessen har saken vært drøftet med de andre kommunene både i samarbeidsrådet for legevakten og i ordfører- og rådmannsmøter i Gjøvikregionen.

Det er mange faktorer som vil påvirke kommunenes beslutning i denne saken, og økonomi vil kun være en av faktorene. Når rådmennene i september legger fram saken til politisk behandling i kommunene skal vi selvsagt vurdere de ulike fordelene og ulempene ved alternativene. For legevakten kan ikke fortsette i dagens lokaler.

Kommentarer til denne saken