Gå til sidens hovedinnhold

En legevakt for fremtiden – politikernes samfunnsansvar

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) trenger lokaler som legger til rette for best mulig kvalitet i pasientbehandlingen, og dertil trygghet for pasientene. Dette oppnås best ved lokalisering tilknyttet sykehuset.

Legene som jobber på legevakten har i mange år kommunisert at de tilgjengelige arealene GIL har, er underdimensjonerte. Diskusjonen går nå i avisen mellom politikerne, og de økonomiske kostnader er et spørsmål som preger lokaliseringsdebatten for legevakten. Ut fra en ren økonomisk vurdering, kan man forstå at kommunene som samarbeider om GIL, ser på alternative løsninger for lokalisering. Imidlertid har de nå sett på alternativer i så mange år, at det blir farlig for pasientene. Fra et medisinskfaglig ståsted, er det ingen tvil om at kommunene uansett bør konkludere med videre tilknytning med Gjøvik sykehus.

En legevakt skal sikre at befolkningen har et forsvarlig helsetilbud døgnet rundt, året gjennom, og det er kommunenes ansvar.

Nærhet mellom legevakt og sykehus er til pasientens beste, det bidrar til trygghet for legevaktlegene, og kan forhindre at pasienter må innlegges unødvendig på sykehus. En del pasienter har funn som krever diskusjon med sykehuskolleger, og eventuelt en felles klinisk vurdering av pasienten. Tidlig i et sykeforløp, er det ikke alltid lett å si hvor raskt pasientens tilstand vil kunne forverres. For potensielt kritisk syke pasienter, barn og eldre med akutt pustestopp eller akutt hjertestans, gir nærhet til sykehuset samtidig tilgang til vaktteam med høyspesialisert kompetanse til å hjelpe pasienten i en alvorlig situasjon. Dette vil man miste dersom legevakten flyttes. Hva er verdien på et tapt menneskeliv?

Å flytte GIL fra sykehuset, eksempelvis til Haugtun, vil gi merbruk av ambulansetjenesten, når pasienter først må kjøres til legevakten, for deretter å måtte transporteres videre til sykehuset. Dette vil binde opp ambulanser, og redusere tilgjengeligheten for andre pasienter. En av legevaktlegenes viktige oppgaver, er å kunne «sile” pasientene riktig; Det vil si å gjøre riktige vurderinger av behandlingsnivået pasienten trenger, om den kan behandles hjemme eller på sykehus, og dersom den må på sykehus, vurdere hvilken avdelingen pasienten bør sendes til. Alternativ lokalisering av GIL vil kunne medføre at ambulansen i større grad kjører pasienten ”forbi legevakten”, og direkte til et vilkårlig sykehus/avdeling i Sykehuset Innlandet, uten nødvendig og riktig ”siling” på lokal legevakt i forkant. Dette kan resultere i tapt tid for pasienter som kommer til feil avdeling, og tapt tid for behandling, som i verste fall resulterer i tap av leveår.

Ansatte ved GIL er bekymret for at flytting av legevakten vil kunne medføre at rekrutteringen av både leger og sykepleiere blir vanskeligere. God rekruttering er helt nødvendig for å sikre kvalitet, kompetanse og trygghet. Deres tillitsvalgte argumenterer videre for at legevakten bør ligge avskjermet fra sentrum, da en del pasienter bør skjermes fra offentligheten, eksempelvis ruspåvirkede pasienter, pasienter som er psykotiske eller blir fulgt til legevakt av politiet (Oppland Arbeiderblad, 05.07.17). Dette er vektige argumenter. Det er legene og sykepleierne som selv jobber på legevakten, som best vet hvilke behov man har. Fagmiljøet må lyttes til.

Kommunene som samarbeider om Gjøvik interkommunale legevakt, bør sikre at det nå investeres i et påbygg til eksisterende legevaktslokaler. Legevakten må være tidsmessig bygget og utstyrt, og sikre at pasienter kan behandles under ivaretakelse av taushetsplikt og diskresjon.

Det er politikerne sitt samfunnsansvar å sørge for at vi har en god interkommunal legevakt, og samlokalisering vil styrke også vårt lokale sykehus i årene framover. Fra en sykehuslege sitt ståsted er det kun ett råd til politikerne; Gjøvik interkommunale legevakt må utvides og oppgraderes, og den må forbli tilknyttet Gjøvik sykehus.

Kommentarer til denne saken