Nærmere 100.000 søkere har fått tilbud om studieplass ved årets hovedopptak til høyere utdanning. Størst har økningen vært innenfor fagområder som teknologi, informatikk og IKT-fag. Både for samfunnet og for studentene er det bra at antallet studieplasser øker. Bra er det også at samfunnet får frem den type studieplasser som trengs for fremtiden.

Ved NTNU i Gjøvik har 1681 studenter fått plass fra høsten av. For 14. året på rad er det rekord. Kravene for å komme inn er høyere enn noen gang og på mange av studiene er ventelistene lange. Dessuten: På Gjøvik tilbys studiefag som Norge trenger i fremtiden. Ved hele 29 av 34 studier som universitetet på Kallerud tilbyr, er det pr. idag ventelister. Det er en helt annen situasjon enn på starten av 2000-tallet. Da var det bare såvidt en søker pr. plass. Idag er det 3,2 søkere pr.studieplass.

Størst rift er det om sykepleierutdanningen, og byggingeniør-faget, men teknologi og informasjonssikkerhet klatrer markant. NTNU Gjøvik tar stadig nye steg på listen over populære læringsinstitusjoner. Man har nå fått etablert seg som et helt sentralt læringssted i forhold til fremtidens teknologier. Det gjør Gjøvik viktig. For disse studentene som skal bo i Den hvite byten ved Mjøsa i noen år og studere, de kommer til i sterk grad å være med på å forme Norge i årene fremover. De skal sikre oss fremdrift og utvikling på det digitale området. De skal ta oss inn i fremtiden. De skal finne ut hvordan mennesker og maskiner best kan arbeide sammen fremover, med teknologier som AR og VR, og de skal løse hvordan vi best kan forsvare oss i forhold til den nye informasjonsteknologien.

Det er blitt gjort mye riktig ved NTNU og av Gjøvik de siste årene. Men utviklingen må ikke stoppe opp. Politikerne må fremover følge opp og gjøre nye vyer og ord om til handling og fremdrift. For skal Gjøvik bli en en studentby som enda flere søker seg til, og blir i, må det holdes fokus videre på læringsressurser, moderne læringsfasiliteter og å utvikle en by som unge mennesker trives i, som fremstår fremtidsrettet, smart og moderne. Gjøvik må reelt oppleves som den store Universitetsbyen i Innlandet.