Stadig får kulturskolerektor Per Inge Høiberg spørsmålet om det finnes noen talenter i kultur- skolen på Kapp. Han liker ikke smaken av det ordet.

Det er ikke vanskelig å forstå, i dager da vi ser stadig yngre barn bli fredagsunderholdning i TV-kanalenes endeløse rekke av talent-programmer. «Talent» er et relativt begrep om andres egenskaper, og vi bruker det gjerne for å si at vi synes noen er bedre enn andre.

Men «Talent» er ikke et inntakskriterium i den offentlige kulturskolen vår, heldigvis.

Det er ikke slik at kulturskolelærerne sitter og stemmer ut deltakere etter julekonserten. I alle fall ikke over spørsmålet om talent.

Kulturskolen på Vestre Toten har imidlertid begynt å stille uttalte krav til vilje og ønske om å øve, for de som skal få nyte godt av undervisningen. Elever som skulker, og verken viser glede eller engasjement for undervisningen, får beskjed om at de kan miste plassen i kulturskolen på Raufoss. Rektor Nina Nedberg konstaterer at denne innskjerpingen har ført til «mye kortere» ventelister ved den populære skolen.

Kulturskolen gir på den måten et tydelig signal om at den ønsker å være mer enn et ordinært fritidstilbud. Den gode visjonen er at kulturskolene skal forme «hele mennesker av små barn gjennom å utvikle kultur». Høiberg påpeker at den største utfordringen er møtet mellom denne visjonen og forventninger fra elevene og foreldrene om hva som skal læres og utvikles på kulturskolen.

For det er ikke alltid tidlig interesse eller medfødte egenskaper kan omsettes i slikt talent som reality-TV dyrker.

– Det aller viktigste er å ha gnisten til å utvikle seg, jobbe hardt og øve på det man ikke er så god på, så kan man klare nesten hva det skal være, sier Per Inge Høiberg.

Det er en svært tiltalende grunnfilosofi, som går rett inn i en av de store debattene under Arendals-uka som foregår nå; «Kulturskolen – inkluderende arena eller talentfabrikk?».

Kulturskolene på Gjøvik og Toten står samlet om det første.

Talent» er ikke et inntakskriterium i den offentlige kulturskolen vår, heldigvis.