Regjeringen må stille opp

TØRKE: På gården Brattsveen i Hunndalen har Nils Harald Lunde slått kornet til dyrefôr.

TØRKE: På gården Brattsveen i Hunndalen har Nils Harald Lunde slått kornet til dyrefôr. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDen verste tørkesommeren siden 1947 har rammet bønder over hele Sør-Norge. Tørken har ført til formangel, særlig til storfebønder. Stadig flere dyr leveres nå til slakt. Bonde- og Småbrukarlagets leder Merete Furuberg sa mandag til Dagsavisen at det kunne bli aktuelt å reforhandle deler av jordbruksoppgjøret. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har da også åpnet for å reforhandle jordbruksoppgjøret. Men rammen må ligge fast og kravet må komme etter et samlet ønske fra jordbruksorganisasjonene. Furubergs forslag om full stans i importen av kjøtt en periode avviser han tvert.

Vi er som Dale skeptisk til full importstans. Å stenge handelspartnere ute kan fort slå hardt tilbake ikke bare på norske bønder, men også norske forbrukere. Det er nettopp handelen med omverdenen som gjør at tørkens konsekvenser for norske forbrukere og bønder ikke er større enn de er. Landbruksdepartementet har allerede innført nullimport av høy og halm for å bøte på formkrisen. I tillegg har man bedt Landbruksdirektoratet gi beskjed til fylkesmennene og kommunene rundt i landet om at erstatningssøknader etter klimabetinget avlingsskade nå skal gis prioritet. Dette mener vi er riktige og viktige tiltak. Det er viktig at myndighetene stiller opp og på en god og forsvarlig måte begrenser de økonomiske tapene for bøndene. Norges Bondelag har vært avventende i forhold til å åpne opp for en reforhandling av jordbruksoppgjøret, i alle fall på de premissene landbruksministeren har satt. Men sammen med Bonde og Småbrukarlaget har organisasjonen utviklet en 24 punkts plan som nå skal presenteres for Landbruksdepartementet. Vi mener landbruksministeren skal se nærmere på disse med stort alvor og vurdere om det er tiltak som kan iverksettes.

Ett av punktene er å få dekket kostnadene til innkjøp av for. Et annet er å få dekket de økte kostnadene med å transportere for. Vi kjenner ikke alle de ulike punktene i landbruksoppgjøret igjen godt nok til å ha bastante oppfatninger, men mener at våre myndigheter må stille opp og ta sitt ansvar i den solidaritetsdugnaden som vi nå sprer seg rundt i landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags