Vestoppland er en rolig plett og det er fort gjort å bli litt naiv i en slik «Kardemomme by-verden». Men her som i alle andre norske regioner utføres det mer eller mindre svart arbeid.

Tidlig i fjor høst kom boka «Svartmaling», skrevet av journalist og forfatter Einar Haakaas som omhandlet omfattende svart arbeid på sentrale prosjekter for så vel regjeringskvartalet, Skattedirektoratet og Eidsvollsbygningen. Haakaas mente Norge framsto som en honningkrukke for dem som ville utnytte det norske arbeidsmarkedet. Haakaas viste til kriminelle nettverk som rett og slett truet velferdsstaten fordi de omgikk lovverket.

De seinere åra er det avdekket omfattende svart arbeid innen byggebransjen, malerbransjen, restaurantbransjen, drosjenæringa, matvarebransjen samt bilvask og bilreparasjon. Og vi mener det er naivt å tro at slik skjer alle andre steder, men ikke her i Vestoppland.

Et forhold er at store pengesummer unndras fra beskatning og at det blir en egen økonomisk verden hvor de svarte pengene sirkulerer. Et annet forhold er vel så ille. Denne svarte økonomien undergraver et marked for de seriøse. De seriøse er i flertall foreløpig, men det er for enkelte av dem kun et tidsspørsmål hvor lenge de kan opprettholde sin virksomhet. Vokser svart økonomi reduseres velferdsstaten. Så enkelt, men så vanskelig. Her har offentlig virksomhet et spesielt ansvar. Årsaken til at nettverk med svart økonomi kan få jobbe med slike prosjekter som Haakaas viser til, er at arbeid legges ut på anbud og offentlig virksomhet velger lavest mulig pris uten å sjekke, eller har muligheten til å sjekke seriøsiteten. Årsaken ligger blant annet i at det er snakk om underleverandører i flere ledd.

I 2015 ble det første A-krimsenteret etablert i Oslo. Her finner vi Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV kontroll, Tolletaten, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt. Nå har vi sju slike sentre. Allerede etter et par år kan de vise til resultater. I tillegg lover nå justisminister Per-Willy Amundsen at problemer knyttet til taushetsplikten mellom etater skal ryddes av veien. Det er bra. Vi håper myndighetene i enda større grad intensiverer arbeidet mot svart økonomi.