Lørdag kunne vi fortelle om daglig leder ved Opus Cafe, Annette Halvorsen, som oppfordret flere næringsvirksomheter til å gjøre som dem, ansette flere flyktninger i fast stilling.

Fem flyktninger som har gått ved Gjøvik Læringssenter ble utplassert ved Opus Cafe og Annette syntes de gjorde en så god jobb at de nå er fast ansatt. Av virksomhetens totalt 16 ansatte er sju av dem av utenlandsk opprinnelse.

20 år gamle Nabi Nazari flyktet gjennom 11 land før han kom til Norge. I dag har han norsk statsborgerskap og trive utmerket ved Opus Cafe. Abdullah Hassan (24) poengterer at de lærer norsk mye raskere når de er ute i praksis og dernest i fast arbeid. Nettopp engasjementet for å lære seg norsk imponerer Annette. Hun mener også at de nye medarbeiderne snakker godt norsk takket være arbeidsplassen, hvor det kommuniseres på norsk. Hun tok tidlig standpunkt og ønsket å være en åpen og inkluderende leder hvor alle kan få en mulighet uansett bakgrunn – selv om det kan kreve litt ekstra.

Annette Halvorsen oppfordrer andre arbeidsgivere, om det er de 90 ved CC eller hvilke som helst andre, til å tørre å ansette flere med utenlandsk opprinnelse. Annette mener det gjør bedriften rikere og skaper et godt arbeidsmiljø.

Vi synes Annette kan stå som et godt eksempel på samspillet mellom offentlig og privat virksomhet for å skape et godt integreringsmiljø og hvor partene kan vise hvor vellykket et slik samarbeid kan bli. Men vi tror Annettes holdninger faktisk er den viktigste suksessfaktoren. Uten positive og åpne ledere, om de jobber i det private eller offentlig virksomhet, vil integreringsarbeidet være vanskeligere enn det faktisk behøver å være.

I det ordskiftet synes vi innvandringspolitiske spørsmål har fått for stor oppmerksomhet framfor gode integreringseksempler og effektive integreringstiltak. Regjeringen sier de har en Innvandrings- og integreringsminister, men vi tror det kunne vært ønskelig om de to funksjonene hadde blitt delt mellom to personer.