Flere år uten noe bedring

Av
DEL

Nei, det var ikke en gammel artikkel vi trykte på nytt onsdag, om at Gjøvik kommune må betale flere millioner kroner til Sykehuset Innlandet fordi de ikke har mulighet til å ta imot ferdigbehandlede pasienter. Men vi hadde liknende reportasjer i 2015, 2016 og 2017 hvor tallene fra året før ble presentert: 580 i 2013, om lag 500 døgn i 2014, hvor målet var 50, vel 900 i 2015 hvor målet var maksimalt 400, 900 i 2016 hvor målet igjen var satt til 50, og så da 1195 i fjor, fortsatt med kun 50 som mål.

Forklaringen, eller bortforklaringen, har vært noenlunde den samme hvert år. Hyppigere innleggelser fra vertskommunene til sykehusene (selv om Hamar har kun det halve), influensaepidemier, nedbygging av plasser i eldreomsorgen og så videre.

Forklaringene er sikkert riktige, men vi synes ikke de holder mål. Andre kommuner i sykehusenes nedslagsfelt har tidligere hatt betydelig flere overliggsdøgn, men de har klart å redusere dem til et minimum. De har altså foretatt seg noe helt konkret. Også de har satt seg mål, slik Gjøvik har gjort. Forskjellen er at de har gjennomført tiltak for å nå sine mål. Og det er ofte slik at suksess måles kun i grad av måloppnåelse.

Det er heller ikke slik at Sykehuset Innlandet ikke ser dette som et problem, fordi de krever 4622 kroner i døgnpris per pasient. Ifølge adm.dir. Alice Beathe Andersgaard, krever ofte disse pasientene mer ressurser enn hva sykehuset får i kompensasjon. Pasienter som blir liggende er stort sett dem som trenger pleie gjennom hele døgnet, og hvor årsaken til innleggelse var akutt sykdom eller forverring av kroniske tilstander. De aller fleste er eldre pasienter. For sykehusene er det også et problem at «overliggerne» opptar senger. Senger sykehusene helst vil benytte til andre pasienter.

Pasientombud Tom Østhagen karakteriserer dette som uholdbart. Det er vi hjertens enig i. Gjøvik kommune har hatt flere år på seg til å komme opp med tiltak som virker. Så langt er det vanskelig å se om problematikken kan løses inneværende år, og det er skuffende at kommunalsjef Heidi Koxvik Hagebakken ikke kan kommentere tallene før hun har gjort et dypdykk. Hun burde ha fulgt utviklingen gjennom året med lupe og satt inn tiltak underveis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags