Alle som har arbeidet en stund husker at det var personalavdelinger på arbeidsplassen, som av mange ble oppfattet som en nøytral part mellom arbeidere og ledelsen av bedriften, det var ikke den hele og fulle sannheten, det var selvfølgelig personalsjefer og lønningssjefer som hadde en ovenfra og ned holdning også i «gamle dager». Nå er det annerledes. Få bedrifter har personalsjef eller avdeling lenger. Nå har de fleste forlatt det norske ordet personalsjef og erstattet det med en engelsk tittel. De kaller seg HR sjefer, som er en forkortelse for «Human Resource Management»

Dette skiftet signaliserer en kraftig endring i forholdet mellom personal ledelsen og bedriftens øvrige medarbeidere, fra en midt posisjon mellom eiere / bedriftsledelsen og de lenger ned på stigen. De ordlegger seg på en slik måte at de færreste vet hva de mener, snakker om humankapitalen i stedet for folk. De ser på oppsigelser som en positiv endringsreise for folk som blir sagt opp, bare de oppsagte åpnet øynene og var positive og så framover. I mange tilfeller oppleves HR avdelingen som om de er mer oppsatt på å få folk ut av bedriftene enn å få folk inn.

Og de går rundt å innbiller seg at de har stor tillitt blant de de herser med. De går på ledelses kurs, som ingen merker de har vært på.

Over hele Norge er det nå blitt slik at mange arbeidstakere ikke føler det naturlig å gå til HR sjefer når de har problemer å hanskes med. Normale hendelser som treffer oss alle og som er en naturlig del av et langt arbeidsliv oppleves mer belastende enn før. De ansatte stoler rett og slett ikke på at Human Resource vil ha deres beste som ledesnor for arbeidet sitt. Mange føler en reell frykt for å «vise svakhet» ovenfor arbeidsgiver, når de i virkeligheten bare er i en ordinær livsfase som ikke sier noe som helst om deres arbeidsevne eller vilje.

Den økte bruken av Human Resource skyldes helt klart en gammeldags mistillitt til sine «undersotter». Denne mistillitten viser seg ofte i at stadig fler blir ansatt/oppgradert for å passe på sine tidligere arbeidskamerater gjør jobben sin. Dette fører aldri til noe bedre arbeidsmiljø. Det fører kun til undergraving av tidligere gode forhold. Undertegnede er av den oppfatning at tillitten er satt bort, solgt ut av bedriften og erstattet med mistillit.