Kjære kvinner, gratulerer med dagen.

Vi skulle ønske vi kunne sagt at 2017 var et år hvor likestillingen ble komplett, men høstens #metoo kampanje har vist at vi enda har et stykke igjen.

Det er vesentlig at vi nå tar dette på alvor en gang for alle. Alt for mange kvinner blir daglig utsatt for seksuell trakassering, diskriminering og undertrykking. Her har vi alle et ansvar for å endre samfunnet og en ukultur, og det er nettopp dette #metoo bidrar til.

Det vil være naivt å tro at vi her i Innlandet er forskånet fra de historiene og eksemplene vi blir gjort kjent med gjennom media. For selv om #metoo handler om seksuell trakassering og holdninger som hører fortiden til, handler det også om noe mye større. Det handler om å bli anerkjent og respektert, uavhengig av kjønn, og uavhengig av posisjon. Det handler om at alle skal ha like forutsetninger for å gjøre en karriere, og like muligheter til å leve et liv som likestilt med andre mennesker.

Her mener vi at arbeidsgiverne må på banen. I Innlandet er spesielt kommunene og sykehusene institusjoner som bør være med å ta et slikt ansvar. Bare i Sykehuset Innlandet er nærmere 40 % deltidsansatte, mens sykehuset bruker over 160 % (!) av hva de har budsjettert med på innleie.

Det samme kan man anta er nærliggende i flere kommuner, når man daglig leser stillingsutlysninger som 18,1 % sykepleier eller 14,8 % helsefagarbeider. Det ironiske er at det er nettopp i disse yrkene og i disse deltidsstillingene vi finner flest kvinner. Det er disse kvinnene som må leve med en usikker fremtid, hvor mange må se langt etter boliglån og planlagt fritid. Vi etterlyser mindre snakk og mer handling fra disse store arbeidsgiverne, og forventer at det kommer konkrete tiltak som skal sikre et mer likestilt arbeidsliv med like forutsetninger for alle, uavhengig av kjønn.

Som en seriøs arbeidstakerorganisasjon og samfunnsaktør må Fagforbundet også ta vår del av ansvaret for å sikre likestilling. Derfor tar vi nå grep om egne ruspolitiske retningslinjer, og reviderer vår politikk for håndtering av seksuell trakassering. Selv om dette alene ikke er nok til å oppnå hundre prosent likestilling mellom kjønnene er det et skritt mot målet. Vi mener dette er viktige tiltak for å sikre at vi er en åpen og inkluderende organisasjon hvor alle skal føle seg velkommen, og hvor alle skal bli sett og anerkjent.

Vi vil med dette gratulere alle kvinner med den internasjonale kvinnedagen 08. mars. Vi heier på dere og skal stå sammen med dere i kampen for et rettferdig og inkluderende samfunn.

For Fagforbundet Oppland

Else Randi Kolby

Regionleder Fagforbundet Oppland

Henning Engeskaug Karlsen

Leder Fagforbundet Ung Oppland, og likestillingspolitisk ansvarlig i Fagforbundet Oppland