Gratulerer med samefolkets dag

Av
DEL

MeningerAlle som har norsk statsborgerskap er nordmenn uansett hvilken kulturell og etnisk bakgrunn de har; det være seg samer, kvener og innvandrere med statsborgerskap.

Nasjonsbyggerne så det som problematisk at landets yttergrense i nord og øst besto av en stor andel kvener og samer som ikke ble ansett som norsk i sinn og levemåte. Og det er denne forståelsen av folk som også ligger til grunn for den samiske og kvenske revitaliseringen de siste 40 årene. Legger vi denne forståelse til grunn er Norge en stat som består av flere nasjoner, eller folk. Den norske staten forstår samene som et folk i denne betydningen og legger den til grunn for sin minoritetspolitikk overfor samene.

Vi som ikke er samer, kvener eller minoritet i eget land burde være stolte og nysgjerrige på vår egen «urbefolkning». Det burde vært gjort mer og hatt mer plass i skole, barnehage og samfunnet ellers. Vi reiser verden rundt og er nysgjerrige på andre kulturer men hva kan vi om vår egen samiske og kvensk kultur?

Tenk litt på historien til samer og kvener og hvordan de har blitt behandlet og fornorsket opp gjennom tiden, det er flaut og skammelig hvordan vi har behandlet samer og kvener, og dette har skjedd langt inn i vår tid.  Samer ble sendt i norsk skole der de ikke fikk lov å snakke sitt eget språk, gå med kofter eller bære andre samiske symboler, da ble de straffet og sett på som dumme. Tenk deg selv å være et sted du ikke skjønner språket eller kan formidle hva du ønsker, fordi du ikke kan utrykke deg og gjøre deg forstått blir du straffet.  Er det sånn vi skal behandle mennesker?

Mange sliter fortsatt mange år etter med opplevelser og hvordan de ble behandlet som barn og unge. Mange har levd med hemmeligheten hele livet eller til de de var godt voksne. Vi skal alle kunne stå frem og være stolte av vårt opphav, kultur eller legning uten å være redde for å bli møtt med hat eller vold.

Dette må vi være med å sette en stopper for, vi skal stå sammen å feire dagen til et folk med en rik og spennende kultur, vi må bidra til at kunnskapen og verdiene som er bygd opp gjennom generasjoner ikke forsvinner og bare blir tekst i en bok men fortsetter å være en levende og aktiv kultur. Det gleder oss å se at vi ser mer av samisk tradisjon i populærkulturen i landet.

Vi i Fagforbundet skal påvirke å gjøre det vi kan får at livet og rettighetene til det samiske folk skal opprettholdes og sørge for at regjeringen ikke kutter til samiske formål.

Læhkoeh biejjine - Vuorbbe biejvijn –

Lihkku beivviin - Gratulerer med dagen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags