Krisemaksimering rundt kulturhus på Huntonstranda

TENKT PROSJEKT: Illustrasjon av et mulig kulturhus på Huntonstranda i Gjøvik.

TENKT PROSJEKT: Illustrasjon av et mulig kulturhus på Huntonstranda i Gjøvik. Foto:

Av
DEL

MeningerDe legger ikke fingrene i mellom; Øystein Topp, Hans Jørgen Lundby, Tom Søgård og Knut Roald (kronikk OA 20.februar) som «på vegne av grunneierne på Huntonestranda» vil ha et kulturhus på Hunstonstranda! De sier «I ytterste konsekvens vil en annen lokalisering av et nytt kulturhus sette hele utviklingen av Huntonstranda i spill».

Det er tull å hevde, i sum er det mange påstander i kronikken. Hvordan kan de hevde at «et stort flertall av Gjøviks innbyggere ønsker et nytt kulturhus og de fleste peker på Huntonstranda i valg av tomt» – hva slags innbyggerundersøkelse refereres det til her?

De fortsetter; «uten kulturhus på Huntonstranda vil det bli mindre åpent og tilgjengelig for allmennheten. Viljen til å bygge andre attraksjoner og tilbud for publikum vil være mindre». Hvor har de det fra?  Siden de representerer grunneiere og utbyggere, regner jeg med at de vil ha det som gir mest mulig penger i kassa, og er slett ikke sikker på om de er opptatt av å forvalte dette flotte området til det beste for befolkningen. Ja, det blir avgjørende hva slags bygningsmasse og landskap det blir lagt til rette for, men Gjøvik går ikke nedenom og hjem om det ikke blir nytt kulturhus der. Dette framstilles nesten som en trussel.

Jeg mener å ha lest i flere politiske partiers program om både utvikling og vern av strandsona – det blir snart ikke noen «sone» igjen etter planene fra arkitektkonkurransen, siden bebyggelsen nærmest vil gå ned i vannkanten. «Uten arbeidsplasser og et kulturhus blir ikke Huntonstranda en aktiv og pulserende del av sentrum», skriver grunneierne, men det blir uansett en egen del av sentrum, for det knyttes ikke nærmere sammen med nåværende sentrum – det blir en egen del av byen.

Spørsmålet om plassering av kulturhus burde være tilgjengeligheten til bygget for publikum og brukere, ikke for i første rekke å ha noe å vise fram. Personlig synes jeg forslaget til arkitekt Jacobsen om tilknytning til nåværende kultursenter, bilbioteket, Farverikvartalet, elva, Gjøvik Gård og Mølla og så videre, ville være en utmerket og fleksibel løsning, ikke minst for å videreutvikle det sentrum vi har i dag. Ikke bevisst legge det brakk, ved å bygge et «nytt sentrum» på Huntonstranda, lenger unna både Storgata, kommunikasjonsknutepunkt (for eldre og yngre uten bil) og gammel småbybebyggelse – om vi ønsker å holde liv i den.

Skal det «skinne» i glass og betong på Hunstonstranda, vil resten av byen se ut som en sliten bakgård. Tenk om vi heller ville gått inn for en skikkelig oppgradering og videreføring av småbysjarmen? Vi er så opptatt av signalbygg i Gjøvik, for «å sette byen på kartet». Det kan virke som politikere/utbyggere lar seg blende av ett enkelte bygg og ikke ser hva slags omgivelser og helhet det skal fungere i.

Hva er galt med å være en spennende og moderne by med småbysjarm, hvorfor skal vi liksom være så «urbane»? Eller er det overhodet urbant å smelle opp et megabygg som «dreper» bebyggelsen rundt? (Er ikke det egentlig ganske harry?)

Jeg tenker også på den store hvite kolossen av et kontorbygg som skal bygges på nedsiden av Jernbaneparken mellom byen og Mjøsa – der det var meningen vi skulle åpne opp …! Den flotte fredede stasjonsbygningen vil bli degradert til en liten byggekloss ved siden av. Om det blir et kontorbygg der, hvorfor kunne det ikke være langstrakt og på høyde med den gamle bygningen, og i samme fargede tegelstein for eksempel? Da kunne det fungert.

Jeg ønsker meg Skibladner, en av Gjøviks hovedattraksjoner, fram fra skyggen av NOPO og ei ny brygge ute i vannet fra Huntonstranda, slik de har bygget på Toten, det ville lage bryggeliv der, med boliger, friområder, strandkafe og møteplasser.

Man kan også spørre seg om vi trenger et nytt kulturhus – og ikke minst, har kommunen råd til det? Hvilke kommunale tjenester vil det gå ut over, regner nesten med at oppgraderingen av Rådhuset ble dyrere enn planlagt?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags