Kultur, idrett og friluftsliv for alle

Av
DEL

LeserbrevCirka 15 prosent av Gjøvik kommunes innbyggere har en eller annen form for nedsatt funksjonsnivå, og med en stadig økende levealder er det lite som tilsier at tallet med årene vil bli lavere, snarere tvert imot. Mange av disse har i dag ikke den samme muligheten til å delta på aktiviteter på lik linje med oss andre.
I OA kunne vi i sommer også lese hvor dårlig tilrettelagt det var om mennesker med nedsatt bevegelsesevne ønsket å ta seg et bad på en av de offentlige badeplassene.
Sommeren og badesesongen er over, og med vinteren kommer snø, noe jeg vet at på ny vil gjøre tilgangen inn til idretts- og kulturarrangementer enda vanskeligere, med isete og nedsnødde veier og inngangspartier.
Rødt Gjøvik har som eneste parti gått til valg på at det i løpet av de neste fire årene lages en helhetlig plan for hvordan Gjøvik kommune skal følge opp FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne..
Dette innebærer også at Rødt Gjøvik vil kjempe for at disse menneskene ikke lengre skal diskrimineres når kommunen skal utvikle fremtidig idretts, kultur og friluftstilbud, men at tilbudet til disse innbyggerne derimot styrkes i hele kommunen, før vi i det hele tatt legger planer om nye tilbud for alle oss andre. Rødt Gjøvik krever et øyeblikkelig løft i idretts, kultur og friluftstilbudet til denne innbyggergruppen og vil i kommende periode foreslå følgende tiltak:
- Øremerkede midler til frivillige lag og foreninger med formål om å styrke tilgjengeligheten til tilrettelagte idretts, kultur og friluftslivsaktiviteter tilpasset våre innbyggere med nedsatt funksjonsevne.
- Etablering av tilrettelagte stier/grusveier i skogsområder med nær tilknytning til kommunens omsorgssentre og steder der mange med funksjonsnedsettelse er bosatt
- Økt tilrettelegging for at helårs idrett og friluftsliv ved Øverby Helsesportssenter også skal kunne inkludere alle mennesker med nedsatt funksjonsevne.
- Sikre at alle kommunens innbyggere skal ha lett helårs tilgang til kulturarrangementer i regi av, eller i samarbeid med Gjøvik kommune herunder også tilstrekkelig snøbrøying utenfor kommunens bygningsmasse og tilstrekkelig tilrettelagte publikumsplasser ved utendørs konserter og andre kulturarrangement.
- Tilrettelegge flere bade og fiskeplasser for mennesker med funksjonsnedsettelse i alle deler av kommunen, inkludert tilgang til handikap-toaletter og tilpassede skifterom.
Fordi Rødt Gjøvik tar kampen også mot denne delen av forskjells-Norge stiller jeg stolt på lista ved årets kommunevalg og jeg håper at velgerne slutter opp i kampen for økte rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsnivå og gir sin stemme til Rødt.

Innlegget er forkortet, Red. anm.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags