Etter min mening er KRF et forferdelig parti. Jeg trodde valg skulle foregå hemmelig. Slik Hareide og Johnson legger opp til føringer for at KRF skal gå til venstresiden og Støre er ikke til å tro. Politikken mister all troverdig med en slik oppførsel.