Nå er det gått ett år siden forrige 16 dagers aksjon for arbeidet mot vold mot kvinner. Den gang var det kvinner i krig og på flukt som sto i fokus. Det har skjedd mye i nyhetsbildet også på norsk jord siden da. VG har i løpet av høsten presentert sin granskning på partnerdrap i tidsrommet 2000 til 2016 og kunne dokumentere at 135 kvinner og 15 menn hadde blitt drept av sin partner. Det rystende drapet på Pimsiri Songngam (37) og hennes sønn utgjør ett av disse partnerdrapene. Her var flere hjelpeinstanser involvert og flere visste hva som foregikk i hjemmet. Vi som jobber ved Gjøvik Krisesenter IKS ser daglig hvilke utfordringer kvinner står i for å beskytte seg selv og sitt barns liv. Trusselen og frykten for at noe skal skje er altoppslukende. Skyld- og skamfølelsen står veldig sentralt og med dette blir det vanskelig å oppsøke hjelp. Alle har et ansvar for å beskytte sin medborger. Politiet må vite for å kunne bistå. TAUSHET TAR LIV.

Tidligere i år ble russelåter og hva disse viser om unge gutters kvinnesyn satt i fokus. Linjer som «Ta av deg klærne da, SKLØTTE», «Bli med inn i helvete, hooker en TØS, jeg vil se deg naken, så slipp deg løs» og «Jomfru i nød spre dine lår, kvelden skal huskes i tusener av år alle er så DRITA» er et lite utvalg av hva som runger over Tryvann og under andre russetreff. Mange reagerer med å si at dette er jo bare «morsomt» eller «det er jo ikke noe i det». Vi mener bestemt at disse russelåtene kan bidra til å forskyve grenser. I løpet av året har vi også blitt presentert unge Andrea sin historie om da hun ble utsatt for voldtekt av 3 menn i Hemsedal, samt hennes møte med rettsapparatet. Meddommere som mente «at det ikke var bevist at de tiltalte forsto at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingene». Dette til tross for at de hadde gitt henne en stor mengde av det narkotiske stoffet MDMA, hun måtte bæres ut av taxien og kun husker små glimt av hva som har skjedd. Takk Andrea for at du bringer dette på banen! TAUSHET TAR LIV!

Voldtekt rammer 1 av 10 norske kvinner i løpet av livet og halvparten av disse overgrepene skjer før vi har fylt 18 år. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), informerer videre om at kun 11 % av dem som er utsatt for voldtekt velger å anmelde og av disse ender et fåtall med straffeforfølgelse. Da må en også være forberedt på at straffesaksbehandlingen kan ta opp til flere år, noe som kan være en enormt stor påkjenning for offeret. En voldtekt har store og omfattende konsekvenser som rammer selvbilde, forhold til egen kropp og intimitet, tillit og forholdet til omgivelsene. Påføringen av skyld- og skam bidrar til at mange ikke tørr eller orker verken å snakke med sine nærmeste eller å anmelde. Dette kan dreie seg om moren som sier «Hva har jeg sagt, du må være forsiktig! Slik er menn», til meddommere i rettssalen som stiller spørsmål ved hvordan du kledde deg og tedde deg, hvor mange seksualpartnere du har hatt tidligere osv. Disse holdningene møter vi overalt. Men er det en rettighet vi som kvinner i Norge skal kunne ha tillit til at staten sørger for, så er det vår frihet. Vi skal IKKE måtte gå rundt å forsvare at vi går hjem alene, har på oss korte skjørt (eller lange skjørt), drikker oss beruset eller har mange seksualpartnere. For det er faktisk vårt valg! Mannen som voldtar han velger å voldta! Han må selv ta konsekvensen for sine handlinger og det er rettsapparatet sin oppgave å forfølge! Nettopp på grunn av denne motstanden må vi ikke gi oss, vi må kjempe videre. Til alle kvinner der ute som utsettes for vold og voldtekter, anmeld! Vis at det skjer! Vis at det er helt nødvendig med endringer på alle nivåer i samfunnet. TAUSHET TAR LIV!

Gjøvik Krisesenter IKS er et av landets 46 krisesentre som skal arbeide mot vold i nære relasjoner. Vi avdekker og synliggjør, opplyser og informerer, samt bistår kvinner, menn og barn utsatt for vold. Om du som utsatt trenger råd og veiledning gjennom samtaler, et midlertidig botilbud eller annen bistand kan du alltid ta kontakt med oss. En oppfatning er at krisesenteret kun bistår kvinner utsatt for fysisk mishandling, dette vil vi avkrefte med en gang. Mange kvinner oppsøker krisesenteret etter å ha opplevd psykisk vold. Psykisk vold er like skadelig. Ikke nøl med å ta kontakt! Ingen hjelpeinstanser i kommunen har mer kunnskap om dette enn nettopp krisesentrene, så om du er pårørende eller fagperson, søk kunnskap hos oss. Vi er her for deg 24 timer i døgnet. TAUSHET TAR LIV!