Kriminell utvikling

Kjell Arne Ottesen

Kjell Arne Ottesen

Av
DEL

Leserbrev
Norge med sine ca. 5 mill. innbyggere har jevnlig uønskede kriminelle handlinger, mord, økonomisk kriminalitet og annen samfunnskriminalitet. Det siste «frekke innslaget» var de som stjal båt i Norge for å frakte båtflyktninger fra Afrika til Europa. Penger og atter penger. Må vi virkelig akseptere all kriminaliteten? Ja, sier statsvitere, som dessuten lover oss en økning av kriminalitet! Så, hva er det som har gått galt i vårt samfunn? Selvfølgelig er det mange faktorer som leder til kriminalitet og da er spørsmålet, kan vi gjøre med dette voksende problemet? Ja, men det gjelder å fokusere på det man kan gjøre noe med. En ting er viktig!
Arbeid
Først må alle forstå, spesielt politikere, at arbeid for alle er utrolig viktig. Å ha et arbeid / aktivitet
å gå til er det aller viktigste i menneskets liv, uansett alder, funksjonsnivå, arbeidsevne eller arbeidsretning. Arbeid gir oss også en følelse av trygghet, selvinnsikt, medmenneskelighet og ikke minst tilhørighet. Det er utrolig viktig å føle mestring for å få en god selvfølelse. Alt dette smitter over til våre barn og andre som trenger trygghet for at så danne deres samhandling, vekselvirkning og gjensidig påvirkning med de personer som står i interaksjon (forhold) til dem. Alt henger sammen, så derfor må det uansett politisk ståsted, se til at arbeid skal være primærpolitikk. Vi vet jo at gå uten arbeid leder ofte uønskede handlinger.
Arbeidsløse/Arbeidssøkende
Men vi må huske å skille på arbeidsløse og arbeidssøkende. Arbeidssøkende er en naturlig mengde mennesker som vil i arbeid. Dagens arbeidssøkende ligger på ca. 3–4 % og er en viktig buffer for at arbeidsmarkedet skal fungere. Arbeidsløse er et fåtall mennesker som av en eller annen grunn faller utenfor arbeidslivet pga. mangel på skole/utdannelse/yrkesopplæring, eller har kommet ut på skråplanet av forskjellige grunner. Det er blant arbeidsløse man må sette inn målrettede tiltak.
At dagens regjering gir milliarder i skattelette til de rikeste og kalle det arbeidsrettede/ skapende tiltak, er villedende. Skattelettene burde ha gått til målrettede arbeidstiltak for gruppen arbeidsløse, som etterutdanning, flere praksisplasser, offentlig arbeidstrening, språktrening og tilretteleggelse av arbeidsplasser, også for handikappede.
Ulovlig å være arbeidsløs?
Satt på spissen skulle det være ulovlig å være arbeidsløs! Arbeidsløshet har vært ulovlig i Norge en gang for lenge siden. Løsgjengere ble de kalt som ikke hadde arbeid. Den gangens politikere var redde for dem pga. kriminalitet. Derfor fikk arbeidsløse ett arbeid som de måtte gå til i offentlig regi for å holde dem vekk fra kriminalitet. Hvorfor gjøre det vanskeligere enn det? Å gjøre arbeidsløshet til en straffbar handling i dag er vel å tøye strikken vel langt, men det er mange tragedier som følger
i arbeidsløshetens spor. Våre forfedre hadde helt rett i at løsgjengeri kan lede til familietragedier, kriminalitet, mord, narkotika, overgrep og mye mer. Å ha et midlertidig arbeid i offentlig regi er så viktig at det skal sees som et kunnskapsinnbringende pluss i deres Cv
Att få det til
Politisk vilje må til. Politikerne må forstå at ha folk i arbeid er en vinn situasjon. Det er
utømmelige arbeidsoppgaver innenfor den offentlige sektoren, spesielt i kommunene. Klart at
dette koster penger men det er lite i forhold til det motsatte, eks kriminalitet. Det aller vanskeligste med dette forslaget er å finne folk som har kompetanse til å organisere tiltakene, da det krever et samarbeid over rigide grenser, sentralt, regionalt og lokalt.
Arbeid til alle er viktig for å redusere kriminalitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags