Abortloven har vært i fokus, og den har betydd mye for mange KrF-ere når det gjaldt å velge «blått» eller «rødt». Når vi har fått debatten, oppstyret og «splittelsen» litt på avstand, kan en undres over begeistringen over at Høyre ville være med på å «se på» abortloven. I etterpåklokskapens klare lys burde en forstått at å begynne å tukle med loven slik helt uten forberedelse ville føre til rabalder på alle kanter. Dette er en så følelsesladet sak at den ikke på noen måte er tjent med å bli tatt opp «ad hoc» slik som den ble her. Abort handler om dilemmaer, og dilemmaer som svært mange ikke har "råd" til å gå inn i. Ikke minst når en redd for å bli avskåret fra en løsning på noe som kan bli et reelt problem i eget liv! Mange føler seg angrepet, og da er det helt normalt å stritter imot endringer, i oppgitthet og frustrasjon. Det handler om så mange og vanskelige avveiinger og følelser. Skal en få en konstruktiv debatt om abort, må det skje i "fredelige" tider, lavmælt og med åpent sinn! Jeg tror de aller, aller fleste er enige om at vi bør ha så få aborter som mulig, men spørsmålet er hva som skal til for at mødre i en vanskelig situasjon ønsker å bære fram barnet sitt.

Det KrF bør gjøre, er å gå i bresjen for en skikkelig, målrettet påplussing i budsjettet for å hjelpe dem som av økonomiske eller personlige årsaker ellers ikke makter å ta imot et barn. Da ville vi ha vist at vi forstår mennesker i en vanskelig situasjon. Vi ville ha vist at vi tror på kvinnenes både dømmekraft, omsorg og behov for trygghet og forutsigbarhet. Det hadde vist et KrF som ønsker å ivareta både kvinne og barn, både de ufødte og de fødte! Ikke ved å lage strengere regler, men ved å gi støtte og muligheter! Ved å skape et varmere samfunn!

Jeg håper og tror at KrF har en framtid i Norge. Men KrF må (for)bli et politisk parti, ikke en menighet! De som ønsker å bygge et samfunn som skal følge alle (tolkningene av) detaljforskriftene i Bibelen, har allerede et alternativ i partiet "De kristne". Men det er fristende å minne om forsøkene som er gjort opp gjennom historien på å skape en «Guds-stat». Det har uten unntak strandet, også i tider da kristendommen sto sterkt i samfunnet generelt.

Jeg ønsker at KrF skal være et politisk parti bygd på Bibelens menneskesyn, på nestekjærlighet, likeverd og respekt. Vi skal bygge et KrF for et varmere og mer inkluderende samfunn nedenfra og opp, med menneskeverdet i sentrum – for troende og ikke-troende!