Gå til sidens hovedinnhold

Arvesølv eller verdensarv Kjenseth?

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha lest Kjenseths kronikk publisert i GD og OA, må jeg vedgå at jeg i god tradisjon lurer på om realitetsorienteringa etter å ha inntatt Stortinget viker plassen for store politiske vyer som vi menige rundt om i landet ikke forstår. En ting synes klart- på Stortinget kappes mange om å tenke stort nok, mens de burde være like opptatt av å tenke smått nok.

For å starte forfra i kronikken, hevder Kjenseth at Norges tilknytning til EUs energiunion og tredje energimarkedsdirektiv samt ACER har fått ufortjent stor oppmerksomhet. FEIL Kjenseth! Den har fått oppmerksomheten den fortjener! Men jeg tror at mange politikere ønsker at slike beslutninger kunne foregå i de lukkede rom utafor folks kunnskap. Når Norge først har godtatt direktivene fra EU, vet vi for det første at reguleringsmyndigheten er utafor norsk kontroll og all erfaring tilsier at vi ikke vet hvilke regler som kommer bortsett fra at de kommer. Kjenseth hevder at det i hovedsak handler om bedre regulert handel med kraft. Har ikke Norge greid dette bedre enn de fleste uten hjelp av myndigheter utenfor landet? Bortsett fra at kremmere i form av kraftmeklere som mellommenn og kraftprodusentene er mer interessert i å selge råvaren dyrest mulig på kraftbørsen, heller enn å bidra til verdiskapning i kraftforedlende industri som mangedobler grunnverdien.

Les også

Arvesølv eller verdensarv?

 

Så har vi Stoltenbergs «Europas grønne batteri» som mange med helt andre interesser enn grønne verdier trykker til sitt bryst, fordi de ser blå (fortjeneste) muligheter. Forresten så er grønne batterier en floskel, vannmagasiner i Norge er fargeløst vann i neddemt fjellnatur. Da lurer jeg på dette: Hvor mange av våre vassdrag skal legges i rør, og hvor mange fjelldaler skal neddemmes for å skaffe til veie energi til Norges grønne visjoner: 2,8 mill. elektriske personbiler i Norge, elektrifiserte ferger og hurtigruta langs norskekysten, enorme datasentre i fjell, elektrifiserte lastebiler, elektrifisering av all industri som bruker gass/olje i dag (gassfyrte aluminiumssmelteverk) og til slutt 512 millioner innbyggere i EU land? HER KOMMER ELEKTRONENE TIL Å FÅ BEIN Å FLY PÅ! Ja, vi har overskuddskraft avhengig av værforhold, men det beste er å bruke denne til elektrifisering av de ovennevnte så langt det lar seg gjøre uten å legge våre elver tørre.

Jeg skal forklare hvorfor med tall beregnet av Hydro Sunndal som er verdens reneste aluminiumsprodusent på vannkraft. Overskuddskraft som selges til bl.a. Tyskland, Nederland og Russland mister så mye strøm gjennom tap i kablene at det tilsvarer produksjon av 360.000 tonn aluminium som krever 12 kWh pr. kg ferdig aluminium! Vær så god regn ut. Det nevnes fra 5 prosent opp til 20 prosent av krafta i tap? Det kan da umulig være god miljøpolitikk at vi søler vekk den rene energien som kunne brukes til vareproduksjon her? I tillegg kommer ineffektiv kullkraft i retur hit slik at Norge blir litt skitnere. Lurt? Nei! Det er vel ikke smart å kaste hver 5. laks av lasset langs veien på tur til mottaker som et eksempel? Forkjempere for det grenseløse Europa og vi alle vet at klimagasser fordeler seg rimelig jevnt over tid, da bidrar vel ren luft over Norge til det samme uten at vi sløser bort kraft i kabler til kontinentet.

Les også

Skremselspropaganda om EØS

 

Kjenseth hevder vår vannkraft vil føre til at store deler av vårt kontinent får lavere utslipp! Nok en gang, det bor over 510 mill. bare i EU land med storindustri i megaklassen. Norge kan utover det vi bruker selv bare forsyne en flik av dette forbruket. Så er ikke vannkrafta vår gammelt arvesølv, Kjenseth, den er ny hele tiden forvaltet av vettuge folk i tidligere tider. Hadde tidligere storheter i partiet sett hva Venstre bedriver i dag, ville de ikke kjent seg igjen ifølge Venstrefolk jeg kjenner. I kjent hersketeknikkstil degraderes Senterpartiet til et hylekor fordi vi stiller kritiske spørsmål. Vi er nok ikke fremst der, Kjenseth. Tungvekterforbundene Industri Energi, EL og IT (som faktisk organiserer dem som lager kabler), Fellesforbundet og Fagforbundet, LO nå senest i dag, 105 Ap- ordførere og flere fylkesting avviser nå klart tilslutning til EUs 3. energipakke. Tør du stå framfor disse hundretusener og kalle dem et hylekor? Da begynner koret å bli plagsomt stort for dauhørte politikere i Venstre og Ap.

Når det gjelder Eivind Reiten gikk han i bresjen foran et noe bevisstløst SP og ikke omvendt i deregulering av kraftmarkedet. Med tanke på hans evne til å sko seg selv i ettertid, regner jeg med han har skiftet parti.

Les også

Industrien trenger europasamarbeid

 

Avslutningsvis: Kraftpriser kommer til å øke ved en europeisk utjevning av priser. Bare for Raufoss Næringspark vil hvert øre i økning utgjøre 2 mill. kr i kostnadsøkning, 10 øre 20 mill. Kr osv.. I konkurranselovgivningens navn vil EU aldri tillate at norske kraftverk forfordeler norsk industri med billigere kraft innafor energiunionens frie kraftflyt. Når en er tom for alle argumenter gjør Kjenseth samme feil som Støre, Barth Eide og likesinnede- kommer med trusler om EØS trøbbel. Dette er intet annet enn en trussel. I EØS artikkel 102 nr. 6 heter det følgende: Rettigheter og forpliktelser som personer og markeds- deltakere allerede har ervervet i henhold til denne avtale, skal fortsatt bestå! EØS hjemler ingen rett for EU til å sette i verk straffetiltak mot norsk industri. I tilfelle ville det være svært dumt med tanke på at de er nettoimportører av energi. Med Venstre som miniparti som brisker seg med to store, og et Ap langt nede har ingen av dem råd til å overkjøre den store motstanden mot avgivelse av suverenitet på energiområdet som dette avgjort er. Da har vi over tid verken arvesølv eller verdensarv å forvalte som det norske felleseiet. På vegne av de neste generasjoner i Norge, skal disse være under 100 prosent norsk kontroll i framtida og ikke ødes på kynismens eller uforstandens alter av energihaier som har fått altfor stort spillerom fram til nå jf. berg og dalbanepriser i kalde perioder.

Kommentarer til denne saken