Korona-krise, reduserte innbetalinger og likviditet

STYRETS PLIKTER: - Dersom selskapets likviditet ikke er forsvarlig, har styret i henhold til aksjeloven handleplikt, påpeker advokat Ketil R. Sveen.

STYRETS PLIKTER: - Dersom selskapets likviditet ikke er forsvarlig, har styret i henhold til aksjeloven handleplikt, påpeker advokat Ketil R. Sveen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEtter at Norge nærmest er stengt vil bedrifter oppleve merkbare økonomiske konsekvenser. Dette gjelder særlig selskapenes likviditet når inntekter reduseres eller tapes mens utgiftene fortsatt løper.

Et aksjeselskaps styre har under ellers normale forhold ansvar for at aksjeselskapet har tilfredsstillende egenkapital og likviditet. I de forholdene som nå råder under «korona-krisen» har selskapenes styrer et klart ansvar for å ta grep nå med å iverksette tiltak med hensyn til å sikre selskapets likviditet. Dette innebærer konkret for det første å sørge for at selskapet har en oversikt over likviditetsutviklingen på kort og lengre sikt. Dette krever ajourføring av likviditetsbudsjett/prognose som viser at selskapet har likviditet til å dekke løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsbudsjettet må derfor ajourføres etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Det er styrets ansvar å påse at selskapet har realistisk vurderte drifts- og likviditetsbudsjett. Det er imidlertid selskapets daglige leder som må forelegge dette for styret på styrets anmodning. Under de usikre forhold som nå råder påligger det styret og selskapets daglige leder å følge dette nøye. Styreleder og/eller styremedlemmer bør derfor be om at daglig leder sørger for å holde styret oppdatert med ajourført likviditetsbudsjett med opplysning om hvordan likviditeten ivaretas framover.

Dersom selskapets likviditet ikke er forsvarlig, har styret i henhold til aksjeloven handleplikt. Dersom selskapet ikke lenger skulle klare å dekke løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller, plikter selskapet å begjære oppbud med mindre betalingsudyktigheten er forbigående.

Alle styremedlemmer i et selskap har et særlig ansvar og risikerer å sitte igjen med «ubegrenset ansvar» dersom det ikke tas grep nå. Et minimum for å overholde sitt styreansvar er å sørge for å ha dokumentert oversikt over likviditetsutviklingen. En unnlatelse av ikke å ha likviditetsbudsjett, vil raskt lede til ansvar dersom bedriften skulle gå over ende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags