Konkurranse om ny Mjøsbru - uten norsk deltakelse

Av
DEL

LeserbrevIngen norske entreprenørfirma ønsker å delta i konkurransen om å bygge ny Mjøsbru. Det er neppe noen overraskelse. For to år siden gikk Nye Veier ut og informerte om at det var stor utenlandsk interesse for prosjektet. Dermed sender de samtidig ut signaler til det norske anleggsmarkedet – sannsynligheten for oppdrag er liten.

Hvorfor det? Fordi konkurranse ikke skjer på like vilkår.

Den norske modellen er ganske spesiell i internasjonal sammenheng, med et velregulert arbeidsliv der partene (NHO og LO) har lyktes med en flat lønnsstruktur, gode arbeidsvilkår, høy produktivitet og lavt konfliktnivå. Med utenlandske aktører sitt inntog er modellen satt under press. Det være seg brudd på krav til minstelønnslønn, tariff-festede hjemreiser, brakkestandard, arbeidstid eller annet.

I tillegg er Mjøsbrua et prosjekt med stor risiko. Tilbudsprosesser på prosjekter som dette koster ofte et par titalls millioner. Med så høye tilbudskostnader er det viktig å være selektiv. Entreprenørene velger å satse på de prosjektene der mulighetene for oppdrag er størst. Andre og tredjeplasser gir lite penger i kassa.

Offentlige byggherrer som BaneNor, Statens vegvesen og Nye Veier burde ha et samfunnsansvar i den hensikt å bidra til utvikling av norsk næring. Det er tross alt forvaltning av skattebetalernes penger det dreier seg om. Når ingen norske aktører forsøker å prekvalifisere seg for oppdraget om ny Mjøsbru må det være lov å stille spørsmål om ikke byggherren bommer på markedet? Er konkurranseform og risikofordeling tilstrekkelig vurdert?

Istedenfor at norsk brukompetanse videreutvikles og foredles, forvitres den eller bygges ned. Noen år fram i tid kan det bli et problem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags