I OA 22.april ble et lite knippe sentrale politikere i Vestre Toten intervjuet rundt ordførerens nei-standpunkt til kommunesammenslåing. En Frp representant gikk så langt at han sa han ikke kom til å stemme, som han sa: fordi folk følger ordføreren uansett. Ikke visste jeg at Leif var diktator?

Det ville dessuten vært første gang vi opplever at Frp-ere hopper når ordføreren sier «hopp» - ikke det at Leif bad noen hoppe heller, han annonserte at han hadde gjort seg opp sin mening - og bad folk om å gi sitt råd i folkeavstemningen 30.mai

Debatten om kommunereformen går sin smålunkne gang om dagen, men med gode poenger både for og imot av engasjerte innbyggere i alle tre Gjøvik/Toten-kommunene. Folkevalgte i de ulike kommunene har også diskutert reformen i aviser og på sosiale medier, med store variasjoner i standpunkter og argumenter. Heldigvis. Det er slik det skal være.

Bjørn Iddberg på Gjøvik har kanskje vært den klareste profilen når det kommer til ja-siden i debatten, noe som selvsagt er bra, for folk har nytte av å vite hva politikerne i de ulike kommunene mener. Iddberg sitt standpunkt har så langt ikke gitt noen negative reaksjoner, så hvorfor skal plutselig den lille blå eliten i Vestre Toten glefse når en annen ordfører kommer ut med sin mening? Er det fordi «glefsing» er essensen i det de holder på med? Respekterer de virkelig ikke motforestillinger eller andre meninger enn hva de selv har?

Leif Waarum gjør selvsagt helt rett når han klargjør sitt standpunkt, han har like stor rett til å være imot som andre er for. Hans standpunkt er basert på hans vurdering av de fakta som foreligger nå. Han har vært stødig og dedikert i å kjøre prosessen med utredninger og milepæler både hjemme og ute. Han har opptrådt nøytralt og balansert i alle sammenhenger, og har vært en pådriver for å få fram, og for å belyse fakta. Hans nei-standpunkt er sunn for debatten, som for øvrig nesten har vært fraværende - selv om Høyre og Frp får det på sitt «survete» vis til å virke som deres ensidige standpunkt er det eneste rette å fronte, og bare det. Fokuset bør etter min mening heller ligge på selve reformen, den manglende konsistensen i den, og hvilke konkrete endringer folk kan forvente.

I Arbeiderpartiet er vi på ingen måte prinsipielt imot kommunesammenslutninger, tvert imot er de fleste av oss klare på at vi trenger å organisere oss annerledes og smartere for å møte morgendagens krav. Hittil har vi løst mange utfordringer med interkommunalt og regionalt samarbeid. Mye har skjedd siden siste kommunereform på 60-tallet, og framtida er i rivende utvikling. Vi kan ikke uten videre bruke fortida som referanse for hvordan framtida vil bli.

Det vi vet er at den kommer til å bli fundamentalt annerledes, og det innen få år. Framtida vil preges av teknologiske nyvinninger, endret demografi og arbeidsliv. 1/3 av morgendagens yrker og næringer er ikke oppfunnet enda. Det er viktig å henge med på en positiv måte og utvikle samfunnet, men også føre en viss kontroll med endringene som kommer, og være i forkant til beste for våre innbyggere.

I Vestre Toten Arbeiderparti går debatten sin gang i partilag og på medlemsmøter. Folk er både for og imot, og vi eksisterer godt sammen i akkurat det. Farten på prosessen er vi alle stort sett skeptiske til. Hvorfor bruke stoppeklokke, hva i all verden er hastverket for noe?

Vi er heller ikke små på kommunekartet, vi har over 13.000 innbyggere. Hvorfor må det skje så fort når vi ikke er av de minste kommunene? Hvorfor snakker vi ikke mer inngående om fordelene og ulempene?

I en storkommune vil vi få enda flere oppgaver, vi vet fremdeles ikke hvilke. Vi er der vi er nå ikke lovet styrket økonomi til tjenesteyting, kun til selve omstillingen. Høyre sitt kjærlighetsbarn av en reform kan være en privatiseringsreform pakket inn i gullpapir, det nytter ikke at innpakkingen er fin når innholdet er like god som «formen søndags morgen».

Skal vi ta hånd om framtidas utfordringer må vi se vilje til å legge mer penger på bordet: til velferd, som er det kommunen i all hovedsak beskjeftiger seg med. Skjer ikke dette, så er det en berettiget frykt knyttet til at en reform vil føre til at våre felles velferdstjenester havner på anbud og blir privatisert, er det slik vi vil løse våre utfordringer?

Høyre har i alle år kjempet for at ledere skal tjene seg rike på våre fellesgoder og for dårligere pensjons- og arbeidsvilkår i privat sektor, slikt vil ikke jeg ha det.

Vestre Toten kommune har sammen med industrien skapt arbeidsplasser og inntekter som sikrer begge parter høy kompetanse og viktige arbeidsplasser. Industrien på Raufoss bryr seg heldigvis ikke nevneverdig om kommunegrenser, de opererer og samarbeider på tvers av grenser. Både nasjonalt og internasjonalt. Kommunen er avhengig av industrien, men avhengighetsforholdet er ikke like sterkt vice versa. I nedgangstider for industrien har kommunen også slitt, ettersom konjunkturene også virker mot kommuneøkonomien.

No offence! Det er vi innforstått med, slik har det alltid vært, velviljen fra Vestre Toten kommune og lærings-samarbeidet mellom industri og kommune er ganske unikt, og vi har til og med fått prestisjetunge priser for det.

Økonomien er for øvrig nå i god bedring etter forrige nedgangsperiode, etter mange år med knallhard jobbing politisk og selvsagt av de ansatte - samt innføringen av en upopulær men akk så nødvendig eiendomsskatt.

Ny barneskole står klar i august og en ny ungdomsskole er i startfasen. Vi har den robuste grunnmuren vi trenger for å ta vare på våre innbyggere, i alle deler av kommunen.

Det er noe direkte udemokratisk med å skulle presse folk til å stemme over noe de knapt rekker å få oversikt over, ikke så rart at en ordfører sier han stemmer «nei» med det som noe av bakgrunnen. Derfor vil jeg også som enkeltperson komme med mitt standpunkt, som er likt ordførerens, nemlig «nei».

Reformen engasjerer ikke så veldig mange, det er antagelig et tegn på at vi har det ganske godt, eller at man rett og slett ikke bryr seg? Kommunestyrene på Gjøvik og i Totenkommunene skal ta sine beslutninger før sommerferien, og 30.mai er det rådgivende folkeavstemninger i alle tre kommuner, jeg håper så mange som mulig tar et aktivt standpunkt og møter opp for å gi sitt råd.

Jo flere som stemmer, jo bedre blir rådet: Stem ja! Eller nei!